Ordynariat Prawosławny
Archiwum
17.08.2012
Warszawa, 17.08.2012 r.
27.04.2012
ordynariat.com
23.04.2012
Uchwalony przez Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, dn. 28 grudnia 1992 r.

 

foto
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ !!!

ZAISTE ZMARTWYCHWSTAŁ !!!