Ordynariat Prawosławny
Archiwum
17.08.2012
Warszawa, 17.08.2012 r.
27.04.2012
ordynariat.com
23.04.2012
Uchwalony przez Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, dn. 28 grudnia 1992 r.

 

foto
Nie odwracaj oka od proszącego i nie dawaj człowiekowi sposobności, aby cię przeklinał.
/Syr 4,5/