Ordynariat Prawosławny
Aktualności
19.07.2019
Święto Pułku Ochrony
W dniu 19 lipca 2019 r. w przeddzień 138. rocznicy urodzin patrona pułku gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego odbyły się obchody święta Pułku Ochrony. Z ramienia Prawosławnego Ordynariatu WP w uroczystości wziął udział ks. mjr Łukasz Godun.


Główna część obchodów to uroczysty apel, w którym udział wzięło liczne grono zaproszonych gości. Wśród nich Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb, kombatanci Armii Krajowej z pułku "Baszta", byli dowódcy Pułku Ochrony, szefowie pionów i dowódcy z Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz innych instytucji i jednostek wojskowych.
 
W święcie uczestniczył również przedstawiciel szkoły współpracującej z pułkiem.
 
W swoim przemówieniu dowódca pułku płk Wojciech Erbel po powitaniu przybyłych gości przypomniał zebranym najważniejsze wydarzenia z historii jednostki. Złożył również żołnierzom oraz pracownikom pułku wyrazy uznania
i szacunku za codzienną odpowiedzialną służbę i pracę.
 
Następnie dokonano wręczenia żołnierzom medali, aktów mianowania, odznak tytułów honorowych oraz odznak pamiątkowych pułku.

W swoim wystąpieniu gen. bryg. Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa wyraził uznanie nie tylko żołnierzom stojącym na posterunkach, ale również całemu stanowi osobowemu jednostki za wysiłek organizacyjny, który zapewnia sprawne wykonywanie zadań stawianych przez Dowództwo Garnizonu Warszawa.
 
 
Miłym akcentem uroczystości było wręczenie przez wiceprezesa środowiska żołnierzy pułku AK "Baszta" pana Tadeusza Kostarskiego odznaki honorowej "Baszty" "Amicitiae Fidelium" płk. Wojciechowi Erbelowi.
 
Żołnierze Pułku Ochrony zaprezentowali przybyłym gościom krótki pokaz dynamiczny swojego wyszkolenia i umiejętności.
 
Uroczystość została zakończona defiladą wojskową.
 
 
Następnie uczestnicy apelu zapoznali się z udostępnioną przez Główną Bibliotekę Lekarską, wystawą pt.: „ Ułańska jesień”, która była poświęcona gen. dyw. Bolesławowi Wieniawie-Długoszowskiemu.
 
 
źródło: https://pochr.wp.mil.pl

 

foto
WIELKI POST