Ordynariat Prawosławny
Aktualności
20.07.2019
UROCZYSTA PRZYSIĘGA WOJSKOWA LEGII AKADEMICKIEJ
W dniu 20 lipca 2019 roku w 2. Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala" odbył się uroczysty apel pododdziałów pułku z okazji złożenia Przysięgi Wojskowej przez elewów Legii Akademickiej.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, którą celebrował ks. prałat ppłk Andrzej Puzon. Dalsza część
uroczystości odbyła się na placu apelowym w koszarach 2. pr.

Punktualnie o godz. 10.00
 
 
Dowódca 2. Pułku Rozpoznawczego ppłk Jakub Garbowski przyjął meldunek od dowódcy uroczystości, dokonał przeglądu pododdziałów oraz przywitał się z żołnierzami i zaproszonymi gośćmi.
Następnie Poczet flagowy dokonał uroczystego podniesienia flagi państwowej

Rzeczypospolitej Polskiej na maszt. Podczas podnoszenia flagi wszyscy
zgromadzeni na placu apelowym odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.
Najważniejszą częścią uroczystości był moment złożenia przysięgi wojskowej przez
elewów Legii Akademickiej. Przysięgę w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przyjął
Dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego ppłk Jakub Garbowski,

błogosławieństwa żołnierzom udzielili księża kapelani.
 
 

Dowódca Pułku w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na fakt, że złożona
przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych zobowiązań w życiu każdego
żołnierza. Następnie głos zabrał elew Patryk Szafiański, który w imieniu swoim
oraz kolegów podziękował przełożonym za włożony trud i wysiłek podczas
szkolenia podstawowego oraz w przygotowania do uroczystej przysięgi wojskowej.
Najlepsi elewi Legii Akademickiej za swoje osiągnięcia podczas szkolenia
podstawowego zostali wyróżnieni listami gratulacyjnymi. Wyróżnienia wręczył
Dowódca ppłk Jakub Garbowski w asyście Starszego Podoficera Dowództwa Pułku
st. chor. sztab. Andrzeja Młynarczuka.
Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada pododdziałów pułku.
Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego reprezentował ks. ppłk Jan Kot.

 
Tekst: 2.hpr, Damian Kot

Zdjęcia: 2.hpr

 

foto
WIELKI POST