Ordynariat Prawosławny
Aktualności
19.07.2019
PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW DOWÓDCY 2. HRUBIESZOWSKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO.
W dniu 19 lipca 2019 r. o godz. 12.00 meldunkiem o gotowości do uroczystego apelu rozpoczęła się ceremonia przekazania obowiązków Dowódcy 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej
płk Artur Jakubczyk został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy
18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach. Obowiązki Dowódcy 2.pr zgodnie
z Rozkazem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych zostały czasowo

powierzone ppłk. Jakubowi Garbowskiemu.
 
 

Ceremonię rozpoczęto od złożenia przez dowódcę uroczystości ppłk. Mirosława
Biszczata meldunku o gotowości pododdziałów pułku do uroczystości. Meldunek

przyjął Zastępca Inspektora Rodzajów Wojsk DG RSZ gen. bryg. Stefan Mordacz.
 
 

Następnie wygłoszono okolicznościowe przemówienia, po których zgodnie
z ceremoniałem wojskowym płk Artur Jakubczyk przekazał uroczyście sztandar
2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, przyjmującemu obowiązki dowódcy
ppłk. Jakubowi Garbowskiemu. Uroczystości na placu apelowym swoją grą

uświetniła Orkiestra Wojskowa z Lublina.
 
 

Dalsza część uroczystości odbyła się w Sali Tradycji 2.pr, gdzie oficjalnie podpisano
protokół przekazania obowiązków Dowódcy 2. Hrubieszowskiego Pułku
Rozpoznawczego. Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego reprezentowała ks.
ppłk Jan Kot.

Tekst: 2.hpr, Damian Kot
Zdjęcia: 2.hpr

 

foto
WIELKI POST