Ordynariat Prawosławny
Aktualności
13.08.2019
Promocja oficerska
W piątek 9 sierpnia na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się promocja oficerska 233 absolwentów pięcioletnich studiów magisterskich Wojskowej Akademii Technicznej, 96 absolwentów Studium Oficerskiego WAT oraz 49 absolwentów SO Ak
 
 
   Po odczytaniu postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski, rozpoczął się akt promocji. Aktu mianowania na stopień podporucznika dokonali gen. broni Michał Sikora, I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP,  gen. dyw. pilot Jan Śliwka, I zastępca Dowódcy Generalnego RSZ oraz gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, rektor-komendant WAT. Jako pierwszy oficerskie szlify otrzymał prymus ppor. Stanisław Kaniecki, absolwent Wydziału Nowych Technologii i Chemii.
 
 
   Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości, m.in. sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Michał Jach, przewodniczący Kręgu Pamięci Narodowej poseł Andrzej Melak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht przedstawiciele: Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Operacyjnego RSZ, MON i instytucji centralnych resortu, SKW, ABW, SWW, ŻW, duchowieństwa, instytutów naukowo-badawczych, centrów szkolenia sił zbrojnych, Policji, rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni oraz liczne grono przyjaciół WAT.
 
 
 
   Obecny na uroczystości sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot podkreślił, że bycie oficerem Wojska Polskiego to jednocześnie wielkie wyróżnienie i zobowiązanie. „Zdobyliście znakomite wykształcenie. Już dziś stajecie się elitą polskich Sił Zbrojnych. Postanowiliście związać Waszą przyszłość, poświęcić swój talent, zdolności i umiejętności dla dobra Ojczyzny, czyli dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Pokładamy w Was ogromne nadzieje”. Minister Zdzik odczytał również skierowany do uczestników uroczystości list Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej.
 
 
   Rektor-komendant WAT mówił o rosnących wymaganiach współczesnego wojska. Zwracając się do absolwentów dodał „Jestem przekonany, że sprostacie powierzonym Wam obowiązkom i nie zawiedziecie pokładanych w Was nadziei. Wierzę, że zdobyta wiedza i doświadczenie dadzą Wam siłę i będą trwałym filarem dalszego rozwoju”.
 
 
   Po złożonym ślubowaniu oficerskim, zgodnie z tradycją Wojskowej Akademii Technicznej, nowo promowani oficerowie odśpiewali „Hymn do miłości Ojczyzny”. Błogosławieństwa nowo promowanym oficerom udzielili Biskup Polowy Wojska Polskiego JE gen. bryg. dr Józef Guzdek, reprezentujący Prawosławny Ordynariusza Wojskowego  ks. płk Aleksy Andrejuk i reprezentujący Ewangelickiego Biskupa Wojskowego ks. ppłk Wiesław Żydel.
 
 
   Odśpiewanie „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”, złożenie wieńca na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz defilada pododdziałów zakończyły uroczystość promocji oficerskiej.
 
 
 
 
Tekst: Ks. płk Aleksy Andrejuk
Foto: Grzegorz Rosiński

 

foto
 
Niedziela o Sądzie Ostatecznym