Ordynariat Prawosławny
Aktualności
08.09.2019
Przysięga II turnusu Legii Akademickiej.
Żołnierze II turnusu Legii Akademickiej 7 września br. złożyli przysięgę wojskową na sztandar Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
 
Przysięgający są studentami, którzy jako ochotnicy w sierpniu br. rozpoczęli szkolenie części praktycznej modułu podstawowego w ramach programu Legia Akademicka. W uroczystości uczestniczyli lokalne władze samorządowe, przedstawiciele współpracujących z Centrum jednostek wojskowych, instytucji i organizacji, służb mundurowych, byli komendanci i zastępcy WSOWŁ oraz CSŁiI, składający przysięgę żołnierze II turnusu Legii Akademickiej oraz ich bliscy i przyjaciele.
 
 
Zabierając głos Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura powiedział, że żołnierze kontynuują piękne tradycje studentów II Rzeczypospolitej i składają przysięgę w roku 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, a także jubileuszu 100-lecia rocznicy szkolenia kadr łączności w Zegrzu. Przed przełożonymi, bliskimi dowódcami, kombatantami świadczą o patriotyzmie oraz gotowości do poniesienia najwyższych zobowiązań wobec ojczyzny i narodu. Tym aktem zostaną też zobowiązani do gotowości poniesienia najwyższych poświęceń wobec Polski, a ich postawa jest godna naśladowania i najwyższego szacunku.
 
 
Po przemówieniu wyróżnieni żołnierze złożyli przysięgę na sztandar, po czym zostały im udzielone błogosławieństwa przez kapelana rzymsko-katolickiego i prawosławnego.
 
 

W czasie uroczystości odczytany został list ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, a głos zabrał także Prezes Zespołu Ochrony Pamięci Armii Krajowej "Brzozów" dr. inż. Wojciech Jeute, który przekazał przesłanie do przysięgających studentów. Listem gratulacyjnym za uzyskanie wysokich wyników w szkoleniu, wzorową postawę żołnierską oraz zaangażowanie w wykonywaniu zadań służbowych Komendant Centrum wyróżnił 6 żołnierzy Legii Akademickiej. Atrakcją przysięgi był wojskowy sprzęt łączności i informatyki, który został zaprezentowany dla przybyłych na uroczystość.

 
 

Żołnierze Legii Akademickiej po zdaniu broni i otrzymaniu przepustek spotkali się ze swoimi oczekującymi bliskimi oraz przyjaciółmi. Dla większości z nich w następnym tygodniu rozpocznie się kolejny etap szkolenia wojskowego w ramach modułu podoficerskiego Legii Akademickiej.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 

foto
 
Niedziela o Sądzie Ostatecznym