Ordynariat Prawosławny
Aktualności
10.09.2019
Powołanie nowych żołnierzy
10 września br., w siedzibie Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie, miało miejsce wręczenie decyzji nowo powołanym żołnierzom korpusu kapelanów.
 
 
   Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Arcybiskup Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, powołał na mocy rozkazu personalnego Dyrektora Departamentu Kadr MON nowych kapelanów w korpusie osobowym duszpasterstwa. Zostali nimi ks. Rafał Pagór w stopniu porucznika oraz lektor Tomasz Pieczarka w stopniu podporucznika.
 
  
Z dniem 1 października 2019 r. nowi kapelani rozpoczną czynną służbę duszpasterską jako zawodowi oficerowie Wojska Polskiego.
 
 
Nowo powołanym żołnierzom została przedstawiona specyfika ich misji i zadań.
•   ks. por. Rafał Pagór został mianowany wikariuszem w wojskowej parafii św. Piotra i Pawła oraz delegowany do pracy duszpasterskiej w cerkwi św. Marii Magdaleny w Białymstoku.
•   lektor ppor. Tomasz Pieczarka został mianowany asystentem w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego, z zachowaniem dotychczasowych funkcji oraz powierzeniem kolejnych obowiązków, wynikających z obejmowanego stanowiska.
 
 
 
Marta Łuksza, fot. autora

 

foto
 
Niedziela o Sądzie Ostatecznym