Ordynariat Prawosławny
Aktualności
14.09.2019
Jubileusz 15-lecia utworzenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Dnia 12. 09. br. w PSG Warszawa – Modlin odbyły się uroczystości związane z nadaniem placówce jej imienia płk. Jakuba Witolda „Witalisa” Chmury, połączone z obchodami jubileuszu 15-lecia utworzenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
 
   W południe przed budynkiem PSG Warszawa – Modlin złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wiolecie Gorzkowskiej rozpoczął się uroczysty apel z okazji święta w NwOSG. Po wystąpieniu Komendanta Oddziału płk SG Andrzeja Rytwińskiego została przedstawiona postać, krótki życiorys oraz heroizm walki o wolność Ojczyzny Patrona placówki płk Jakuba „Witalisa” Chmury.
   Odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej  nowego Patrona placówki dokonali: Wicewojewoda Mazowiecki, Zastępca Komendanta Głównego SG, Komendant PSG Warszawa – Modlin, Pan Krzysztof Chmura – wnuk J.W. Chmury. Poświęcenie pamiątkowej tablicy odbyło się obrządkach trzech wyznań reprezentujących ordynariaty wojskowe, w osobach księży Dziekanów Straży Granicznej.
   Uroczystość była okazją do wręczenia aktów mianowań na wyższe stopnie służbowe jak i wręczenia Jubileuszowych Medali Pamiątkowych.
   Obchody świętowania jubileuszu NwOSG oraz nadania nowego  imienia PSG uświetnione zostały koncertem w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej SG z Nowego Sącza.
 
 
 
tekst i foto: ks. prot. mjr SG mgr Adam Weremiejewicz

 

foto
 
Niedziela o Sądzie Ostatecznym