Ordynariat Prawosławny
Aktualności
01.10.2019
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Sztuki Wojennej.
W Akademii Sztuki Wojennej, 1 października 2019 r., odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego, jak również immatrykulacja nowych adeptów kadr wojskowych oraz przyszłych korpusów służby państwowej.
 
    Swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Sekretarz Stanu w MON Tomasz Zdzikot, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, rektorzy i przedstawiciele uczelni wojskowych i cywilnych, reprezentanci wojskowego korpusu dyplomatycznego, przedstawiciele duchowieństwa, włodarze dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz goście honorowi.
 
 
    Kadra akademicka, z rektorem-komendantem gen. bryg. dr. inż. Ryszardem Parafianowiczem na czele, uroczystości rozpoczęła od uczestnictwa we Mszy św. koncelebrowanej, w kościele garnizonowym pw. św. o. Rafała Kalinowskiego, pod przewodnictwem JE ks. bp. gen. bryg. dr. Józefa Guzdka – Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
 
 
    Główna uroczystość inauguracyjna odbyła się w sali kinowo-widowiskowej Klubu Akademii Sztuki Wojennej.
    Ważnym akcentem uroczystości była immatrykulacja studentów pierwszego rocznika. Rektor-komendant wraz z ministrem Mariuszem Błaszczakiem wręczyli indeksy studentom rozpoczynającym edukację w ASzWoj. Nowi żacy złożyli uroczyste ślubowanie i tym samym stali się studentami rembertowskiej uczelni.
 
 
    Głos zajął również gość honorowy – Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, który podkreślił, że nawet najnowocześniejszy sprzęt wojskowy nie będzie mógł być wykorzystany tak jak należy, jeśli nie będziemy dbać o rozwój myśli wojskowej. (…) Szef MON złożył także życzenia całej społeczności akademickiej.
 
 
    W imieniu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów swoich młodszych kolegów powitał jej przewodniczący Robert Czajkowski.
   Podczas ceremonii wręczono również 81 dyplomów doktorskich oraz 21 dyplomów doktora habilitowanego. Nowo promowani doktorzy złożyli ślubowanie. Inauguracja roku akademickiego była również okazją do uhonorowania studentów ASzWoj wyróżnionych w konkursie o nagrodę szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego na najlepszą pracę magisterską.
 
 
    Uroczystości inauguracyjne uświetnił wykład Tomasza Zdzikota – sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Główna tematyka wykładu była skoncentrowana na zagadnieniach dotyczących cyberbezpieczeństwa w Polsce oraz  inicjatywach MON podejmowanych w tym obszarze.
 
 
    Na mocy przyjętej ustawy, 1 października 2016 r., powołano do życia Akademię Sztuki Wojennej. Uczelnia kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Akademia realizuje także publiczne kształcenie cywilne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych. Proces dydaktyczny prowadzony jest przez trzy wydziały akademickie: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Zarządzania i Dowodzenia oraz Wydział Wojskowy, a także Instytut Historii Wojskowej.
   W Akademii Sztuki Wojennej, w roku akademickim 2019/2020, edukację rozpoczyna 2 724 studentów ( z czego 990 osób na pierwszym roku, 1 734 na pozostałych rocznikach). Będą kształcić się na 12 kierunkach studiów stacjonarnych oraz na 7 kierunkach studiów niestacjonarnych, I i II stopnia.
 
 
 
tekst i zdjęcia: ASzW, redakcja POWP

 

foto