Ordynariat Prawosławny
Aktualności
29.09.2019
Szkoła Główna Służby Pożarniczej rozpoczęła rok akademicki
W sobotę 28 września br. odbyło się ślubowanie studentów pierwszego roku służby kandydackiej oraz inauguracja roku akademickiego 2019/2020, w warszawskiej Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
 
    Po raz XXXVII Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Głównemu PSP gen. brygadierowi Leszkowi Suskiemu przez dowódcę uroczystości – mł. bryg. mgr. inż. Tomasza Klimczaka. Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej oraz odegraniu hymnu państwowego, głos zabrał Rektor – Komendant nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP. Tradycyjnym elementem rozpoczęcia nauki w SGSP była coroczna ceremonia ślubowania strażaków w służbie kandydackiej. Słowa ślubowania wypowiedziało 90 studentów zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia, dla strażaków w służbie kandydackiej, które ukończyły przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nowymi adeptami są także przedstawiciele osób zakwalifikowanych na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne.
   Ważnym punktem uroczystości był wykład inauguracyjny pt. „Rola prewencji terrorystycznej w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego.”, który wygłosił przedstawiciel Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Pan mgr Artur Sypicki, z Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. Podczas uroczystości odczytano list przekazany przez Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudę oraz złożono podziękowania za długoletnią pracę w SGSP Panu prof. dr. hab. inż. Stanisławowi Dworeckiemu z powodu przejścia na zaopatrzenie emerytalne.

  Rangę wydarzenia podnieśli swoją obecnością przedstawiciele władz państwowych: Dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Pan Marek Surmański, Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA Pan Andrzej Świderek, Dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Piotr Ziółkowski, Komendant Główny PSP Pan gen. brygadier Leszek Suski. Wżnymi gośćmi byli także reprezentanci jednostek organizacyjnych PSP, środowisk akademickich oraz zaprzyjaźnionych instytucji.

  W inauguracji roku akademickiego w SGSP udział wziął krajowy kapelan strażaków ks. archimandryta Sergiusz (Matwiejczuk).
 
 

tekst: ks. archim. Sergiusz (Matwiejczuk)
foto: SGSP

 

foto
 
Niedziela o Sądzie Ostatecznym