Ordynariat Prawosławny
Aktualności
01.10.2019
80- ta rocznica bitwy pod Wytycznem
1 października br. w gminie Urszulin powiatu Włodawskiego, uczczono pamięć polskiej formacji wojskowej Korpusu Ochrony Pogranicza, utworzonej w 1924r. do ochrony wschodniej granicy II Rzeczypospolitej.
 
 
  Uroczyste obchody bitwy pod Wytycznem, rozpoczęły się w Komendzie NOSG w Chełmie, gdzie odsłonięto pomnik na którym wypisano 43 nazwiska poległych żołnierzy KOP. Ważnym momentem uroczystości było posadzenie „Dębu Pamięci” poświęconego żołnierzom służb medycznych i weterynaryjnych Korpusu Ochrony Pogranicza poległych na frontach 1939 roku i zamordowanych w obozach katyńskich w 1940 r.. Pomysłodawcą idei upamiętnienia żołnierzy służb medycznych jest ppłk prof. dr hab. medycyny Józef Knap, z wydziału ds. Lecznictwa Biura Techniki i Zaopatrzenia KGSG.
  Dalsza część obchodów 80 rocznicy bitwy pod Wytycznem miała miejsce tradycyjnie jak co roku przy Kopcu Chwały, gdzie wszystkich zaproszonych gości przywitał Komendant NOSG gen. bryg. SG Jacek Szcząchor. Bezpośrednio po przywitaniu nastąpiła modlitwa za tych, którzy złożyli swe życie na ołtarzu Ojczyzny. W imieniu Jego Ekscelencji ks. abp. prof. dr hab. Jerzego Pańkowskiego Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego w modlitwie uczestniczył Dziekan SG ks. mjr SG Adam Weremijewicz.
  W obchodach wzięli udział: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, płk SG Zbigniew Bartnicki Dyrektor BTiZ KGSG reprezentujący Komendanta Głównego Straży Granicznej a także przedstawiciele  władz wojewódzkich, samorządowych, służb mundurowych województwa lubelskiego, kombatanci oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.  
 
 

autor i foto: ks. mjr SG Adam Weremijewicz

 

foto
WIELKI POST