Ordynariat Prawosławny
Aktualności
30.09.2019
Inauguracja w Akademi Marynarki Wojennej w Gdyni
W poniedziałek 30 września br. w audytorium Akademii Marynarki Wojennej odbyła się Inauguracja Nowego Roku Akademickiego, oraz poświęcenie nowego kompleksu niezbędnęgo do szkolenia studentów.
 
  Naukę na I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpocznie prawie tysiąc studentów. W tym roku akademickim studenci otrzymali w prezencie nową krytą pływalnię, która została wybudowana w celu podnoszenia sprawności fizycznej oraz umiejętności specjalistycznych.
 
 
  Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Rektora – Komendanta, który przywitał zaproszonych gości. Wydarzenie inauguracyjne na AMW swą obecnością zaszczycili: sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot, przedstawiciele władz wojskowych, samorządowych, duchowieństwa oraz Magnificencje Rektorzy uczelni pomorskich i wojskowych. Następnie odbyła się immatrykulacja studentów I roku oraz ślubowanie doktorantów.
 

  Bezpośrednio po inauguracji roku akademickiego w Akademii Marynarki Wojennej otwarto nową krytą pływalnię, której uroczystego poświęcenia dokonali: Metropolita Gdański, abp Sławoj Leszek Głódź oraz Prawosławny Dziekan MW ks. kmdr Daniel Popowicz.
 
 
  Obiekt będzie służył głównie do celów szkoleniowych, dla studentów, kadry i pracowników AMW, będzie także udostępniony mieszkańcom. Pływalnia została dołączona do istniejącego od 2016 roku kompleksu sportowego. Pomiędzy obiektami można przemieszczać się dzięki holowi. Budowa pływalni rozpoczęła się w październiku 2017 roku, a ukończona została w lipcu tego roku. Obiekt składa się z 2 basenów oraz zespołu saun i części relaksacyjnej. Basen sportowy, z widownią na 170 miejsc, o długości 25 metrów i szerokości 23 metrów jest złożony z ośmiu torów, szerokość toru 2,6 m, głębokość basenu od 1,9 m do 2,4 m. Drugi basen szkoleniowy jest niecką wielofunkcyjną z ruchomym dniem o długości 15 metrów i szerokości 8 metrów przeznaczony dla kursów nurkowych ITR oraz nauki pływania dla dzieci.
 
 
  W obydwu uroczystościach, tak ważnych dla AMW z ramienia Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego uczestniczył kapelan MW ks. kmdr Daniel Popowicz.
 
 

tekst: ks. kmdr Daniel Popowicz
foto: Krzysztof Miłosz

 

foto
WIELKI POST