Ordynariat Prawosławny
Aktualności
07.10.2019
Poświęcenie placówki SG w Nowym Dworze
W niedzielę, 6 października 2019 r., odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania nowego obiektu placówki SG w Nowym Dworze.
   Zebranych na uroczystości gości przywitał Komendant Placówki SG w Nowym Dworze kpt. SG Wojciech Zyśkowski, który jednocześnie podziękował wszystkim, którzy zaangażowani byli w przebieg inwestycji. Następnie głos zabrał Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński i Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Biziuk. Po poświęceniu budynku przez kapelanów Podlaskiego Oddziału SG ks. mjr. SG Marcina Czuchraniuka oraz ks. ppor. SG Piotra Nestoruka, uroczystego symbolicznego otwarcia obiektu poprzez przecięcie wstęgi dokonał Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Komendantem Podlaskiego Oddziału SG. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni goście mogli obejrzeć obiekt i pomieszczania w całej placówce.

   Poprzednia placówka SG w Nowym Dworze zlokalizowana była w zaadaptowanym budynku po byłej lecznicy weterynarii. Obiekt ten był budowany z przeznaczeniem na mieszkania służbowe dla weterynarzy i gabinety zabiegowe dla zwierząt. Odbiegał on od obowiązujących norm i standardów określających sposób pełnienia służby granicznej oraz prowadzenia działań granicznych.

   Nowy obiekt placówki SG w Nowym Dworze w znacznym stopniu usprawni wykonywanie zadań związanych z ochroną granicy państwowej. W ramach realizacji tego zadania powstał m.in. budynek administracyjny, garaże, kojce z budami, wybieg oraz tor przeszkód dla psów służbowych, wieża łączności radiowej z przyłączami i instalacjami, a także ogrodzenie kompleksu z monitoringiem.

   Placówkę SG w Nowym Dworze utworzono w 1997 r. Położona jest w odległości 6 km od linii granicy państwowej. Ochrania odcinek granicy państwowej z Republiką Białorusi o długości 13,6 km.
 

Tekst: mjr SG Katarzyna Zdanowicz – rzecznik prasowy POSG
Foto: mjr SG Andrzej Turecki

 

foto
 
Niedziela o Sądzie Ostatecznym