Ordynariat Prawosławny
Aktualności
10.10.2019
95. rocznica utworzenia KOP
9 października br. w Lublinie odbyły się ogólnopolskie obchody 95. rocznicy utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza.
 
   W uroczystościach, które miały miejsce w lubelskim Centrum Spotkań Kultur udział wzieli: Sekretarz Stanu w MSWiA Sylwester Tułajew, Prezes IPN Jarosław Szarek, Komendant Główny SG gen. dyw. SG Tomasz Praga - wraz z zastępcami, gen. bryg. SG Jacek Szcząchor Komendant NOSG, kadra kierownicza Straży Granicznej, przedstawiciele Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i Senatu oraz władz samorządowych. Upamiętnienie rocznicy powstania KOP było impulsem, który posłużył do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Strażą Graniczną, a Instytutem Pamięci Narodowej. Obejmuje ono wiele obszarów m.in. działalność edukacyjną, upamiętnianie żołnierzy i funkcjonariuszy polskich formacji granicznych II Rzeczypospolitej Polskiej oraz opiekę nad ich grobami.
 
 
   Modlitwę w intencji Ojczyzny oraz poległych żołnierzy KOP odmówił Dziekan Straży Granicznej, ks. prot. mjr SG Adam Weremijewicz.
 


Tekst: ks. mjr SG Adam Weremijewicz
Foto: Archiwum IPN

 

foto
 
Niedziela o Sądzie Ostatecznym