Ordynariat Prawosławny
Aktualności
13.10.2019
Pielgrzymka śladami św. męczennika Gabriela
Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże /Mk 10,14/.
  
    12 października, z błogosławieństwa arcybiskupa Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, odbyła się pielgrzymka - śladami św. męczennika Gabriela, z prawosławnego punktu katechetycznego funkcjonującego przy Katedralnej Parafii Wojskowej pw. Św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie.
 
 
    Głównym celem pielgrzymki, było pokłonienie się cudownym relikwiom św. Gabriela oraz wzmocnienie i ugruntowanie wiary w sercach najmłodszych parafian. Nieodzownym punktem pielgrzymki stała się więc gorąca modlitwa przy relikwiach świętego.
 
 
    Z błogosławieństwa prawosławnego arcybiskupa Jakuba otwarto relikwie aby dzieci mogły bezpośrednio ucałować nieulegające rozkładowi cudowne relikwie.
 
 
    Św. męczennik Gabriel to postać, której kult na trwale zapisał się wśród mieszkańców Podlasia. Ten prawosławny męczennik jest przede wszystkim patronem dzieci i młodzieży. Urodzony w miejscowości Zwierki niedaleko Zabłudowa już od najmłodszych lat cechował się pobożnością.
 
 
    Dzieci w ofierze przyniosły świętemu nie tylko swoje modlitwy, ale również piękne białe róże, jako symbol swej czystości i niewinności.
 
 
    Następnie pielgrzymka udała się do monasteru Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Zwierkach, miejscowości, w której urodził się święty Gabriel. Tam w niezwykły i wyczerpujący ciekawość najmłodszych pielgrzymów sposób, zostaliśmy zapoznani z życiem największej żeńskiej wspólnoty monastycznej w Polsce.
 
 
    Na koniec pobytu zostaliśmy ugoszczeni monasterskim obiadem.
 
 
    Kolejnym punktem pielgrzymki stał się monaster Zwiastowania NMP w Supraślu.
 
 
    W skupieniu zapoznaliśmy się z historią odradzającego się monasteru i jego dzisiejszym funkcjonowaniem.
 
 
    Mieliśmy możliwość oddania czci Supraskiej Ikonie Przenajświętszej Bogurodzicy, zwiedzenia dwóch Cerkwi oraz pomodlenia się przy grobie ś. p. abp. gen. dyw. Mirona (Chodakowskiego), Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego.
Jednym z ciekawych punktów było zwiedzenie izby pamięci abp. Mirona.
 
 
    Na koniec wyczerpującego pielgrzymkowego dnia, po wielu duchowych uniesieniach, dzięki gościnności braci supraskiego monasteru, mieliśmy możliwość pokrzepienia naszych ciał przy ognisku w niezwykle urokliwym miejscu, gdzie zachwycaliśmy się zachodem słońca i dzieliliśmy się wrażeniami z pielgrzymkowego dnia.
 
 
    W imieniu dzieci i wszystkich pielgrzymów, chcielibyśmy serdecznie podziękować: Ich Ekscelencjom - Arcybiskupowi Jerzemu, Prawosławnemu Ordynariuszowi Wojskowemu, Prawosławnemu Arcybiskupowi Białostockiemu i Gdańskiemu Jakubowi, Biskupowi Supraskiemu Andrzejowi oraz braciom Monasteru w Supraślu, ihumenii Anastazji z siostrami monasteru w Zwierkach za wielkie i otwarte serca, dzięki którym nasze dzieci na długo zapamiętają ten wyjątkowy dzień.
 
 
Tekst: ks. Tomasz Rubczewski
Foto: Marta Łuksza   

 

foto
 
Niedziela o Sądzie Ostatecznym