Ordynariat Prawosławny
Aktualności
28.10.2019
KGSG z wizytą w centralnych ośrodkach religijnych prawosławia południowego Podlasia
W dniach 25 – 27 października funkcjonariusze i pracownicy KGSG uczestniczyli w pielgrzymce do świętych miejsc prawosławia w Polsce.
 
    Pierwszym punktem pielgrzymowania był Stauropigialny Monaster św. Onufrego w Jabłecznej. Malowniczo położony, jeden z najstarszych klasztorów prawosławnych w Polsce, tuż nad granicą z Białorusią w dolinie rzeki Bug, był przedmurzem w doznaniach mistyczno – duchowych naszych pielgrzymów.
 
 
    Z tak urokliwego i uduchowionego miejsca, pokrzepieni duchowo i fizycznie gościnnością braci zakonnych, nasza pielgrzymka udała się do Białowieży, aby w otoczeniu Puszczy Białowieskiej, móc podziwiać piękno natury stworzonej przez samego Boga.
 
 
     Zmierzając do kolejnego punktu pielgrzymki, którym był Klasztor pw. św. św. Marty i Marii na św. Górze Grabarce, nie omieszkaliśmy odwiedzić Katedry św. Trójcy w Hajnówce, w której to uczestniczyliśmy w nabożeństwie Całonocnego Czuwania.
 
 
    Po nabożeństwie udaliśmy się na św. Górę. W niedzielę, po Boskiej Liturgii, na zaproszenie Przełożonej Klasztoru, ihum. Hermiony, pielgrzymi mieli możliwość skorzystania z refektarzu klasztornego, aby móc pokrzepić także swoje ciała, uczestnicząc we wspólnym posiłku.
    Kiedy pielgrzymka zbliżała się ku końcowi, obmyliśmy się w świętym źródełku i pełni radości duchowej wyruszyliśmy w drogę powrotną do Warszawy.
 
 
 
Tekst i foto: ks. mjr SG Adam Weremijewicz

 

foto
WIELKI POST