Ordynariat Prawosławny
Aktualności
27.10.2019
Warszawa: promocja oficerska
27 października br. na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oficerskich szlifów dostąpiło niemal 200 żołnierzy. Z ramienia Prawosławnego Ordynariatu WP błogosławieństwa nowo promowanym oficerom udzielił ks. mjr Łukasz Godun.

 

Gen. dyw. Dariusz Łukowski - zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz gen. dyw. Wiesław Kukuła - dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej i jego zastępca gen. bryg. Artur Dębczak dokonali promocji blisko 200 żołnierzy rezerwy oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na pierwszy stopień oficerski. Ceremonia odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w asyście honorowej Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
W imieniu Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, w uroczystości uczestniczył wiceminister Marek Łapiński, który odczytał list szefa resortu obrony narodowej do promowanych żołnierzy.

Gen. bryg. Robert Głąb, witając gości przybyłych na ceremonię podkreślił, iż wstąpienie w szeregi oficerów Wojska Polskiego to nie tylko zaszczyt, to także wyjątkowe zobowiązanie wobec ojczyzny i rodaków.

- Nie zawiedziemy pokładanego w nas zaufania – powiedział ppor. Maciej Szeremeta jeden z dwojga prymusów wyróżnionych przez ministra obrony narodowej za ponadprzeciętne wyniki podczas szkolenia wojskowego. Drugą wyróżnioną była ppor. rez. Sylwia Tratkiewicz. Prymusi podziękowali kadrze dydaktycznej Centrum Szkolenia Wojsk Łączności i Informatyki w Zegrzu za przygotowanie żołnierzy rezerwy do pełnienia zaszczytnej funkcji oficera Wojska Polskiego.

To miejsce podkreśla rangę uroczystości i przypomina promowanym, że jako spadkobiercy chluby oręża polskiego, muszą podążać drogą swych wielkich poprzedników, by rzetelnie i z honorem wypełniać oficerskie obowiązki – napisał do promowanych minister Błaszczak. -Zasilając szeregi oficerów Wojska Polskiego będziecie w praktyce wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności, doskonalić żołnierski kunszt i zdobywać dowódcze doświadczenie – odczytał słowa szefa resortu obrony narodowej wiceminister Łapiński.
 

Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, podczas której Markowi Łapińskiemu towarzyszyło dwoje promowanych żołnierzy: ppor. rez. Daria Bielicka oraz ppor. rez. Konrad Brus. Następnie przez Plac Piłsudskiego przemaszerowała defilada pododdziałów biorących udział w promocji. Rozpoczynała ją Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego, a kończyła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.
 
Żródło: https://www.wojsko-polskie.pl/dgw/articles/aktualnosci-w/2019-10-27k-nie-zawiedziemy-pokadanego-w-nas-zaufania/

 

foto
WIELKI POST