Ordynariat Prawosławny
Aktualności
11.11.2019
101 lat Niepodległości Państwa Polskiego
"Głosem narodu jest harmonia czysta, mieczem - jedność i zgoda, celem - prawda" - Cyprian Kamil Norwid
    Dzień 11 listopada, to data zapisana w sercach i umysłach wszystkich Polaków. W czerwcu br. minęło 30 lat odkąd przywrócono ustawą sejmową obchody świętowania odzyskania przez Polskę Niepodległości. Data świętowania jest nieprzypadkowa, ponieważ została ustalona zgodnie ze zbiegiem kilku istotnych wydarzeń dla państwa Polskiego. Pierwszym było podpisanie układu rozejmowego kończącego I wojnę światową, który zawarty był w wagonie kolejowym, w lesie Compiegne, pomiędzy delegacjami państw Francji i Niemiec. Kolejnym istotnym wydarzeniem było – 10 listopada – oswobodzenie z niewoli Magdeburskiej polskiego działacza społecznego i niepodległościowego Józefa Piłsudskiego. Po powrocie do kraju 11 listopada Rada regencyjna powierzyła mu stanowisko zwierzchnika i naczelnego dowódcy Wojska Polskiego. Dzień później ten sam organ władzy państwowej, powierzył mu misję odbudowy państwowości i utworzenia rządu narodowego. Te wydarzenia wstrząsnęły ogromnie nastrojami Polaków i doprowadziły ich do ogromnego wzruszenia i entuzjazmu z powodu odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli.
   Rokrocznie centralne obchody Święta Niepodległości z udziałem najwyższych władz państwowych uroczyście obchodzone są na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie – tuż przed grobem nieznanego Żołnierza.
     W dniu odzyskania przez Polskę niepodległości warto zwrócić uwagę na trzy niezwykle ważne symbole narodowe w Rzeczypospolitej Polskiej, którymi są: Flaga Państwowa w kolorze biało-czerwonym, Godło które jest archetypem herbu Piastów, dynastii która jako pierwsza sprawowała władzę na terenach Polski, oraz Hymn – Mazurek Dąbrowskiego, który od 26 lutego 1926 roku jest oficjalnym hymnem państwowym.
    W jednej z podróży misyjnych do Azji Mniejszej apostoł Paweł przemawiał do zebranych: „Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: "Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.” - Gal 5, 13-14. Zgodnie ze słowami świętego apostoła Pawła z listu do Galacjan powinniśmy czerpać jak najwięcej z wszelkiej wolności. Powinniśmy kochać Boga, Ojczyznę i drugiego człowieka oraz być dla niego dobrymi, albowiem wszyscy jesteśmy powołani do wolności i do miłości.
 
Tekst: l. T.P.
Foto: archiwum POWP

 

foto
 
Niedziela o Sądzie Ostatecznym