Ordynariat Prawosławny
Aktualności
08.11.2019
Pełnomocnicy Graniczni Polski i Białorusi na św. Górze Grabarce
W środę 6 listopada br. w rejonie terytorialnym Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej Odcinka Białostockiego oraz Republiki Białoruś Odcinka Brzeskiego.
 
   Gospodarzem spotkania był komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Biziuk - Pełnomocnik Graniczny RP Odcinka Białostockiego. Stronę białoruską reprezentował komendant Brzeskiej Grupy Służby Granicznej płk Igor Gutnik - Pełnomocnik Graniczny RB Odcinka Brzeskiego. W spotkaniu udział wzięli również zastępcy i pomocnicy pełnomocników obu państw. Celem spotkań Pełnomocników Granicznych państw sąsiadujących jest omówienie bieżącej sytuacji oraz uzgodnienie głównych kierunków współdziałania w zakresie ochrony wspólnego odcinka granicy państwowej.
 
 
   Po części oficjalnej, dzięki uprzejmości przełożonej klasztoru Św. Marii i Marty – ihumenii Hermionii, delegacje przybyły na św. Górę Grabarkę, aby w dniu święta Ikony Matki Bożej "Radości Wszystkich Strapionych" – drugiego święta patronalnego monasteru, wznieść modlitwy oraz zapoznać się z historią i duchowym znaczeniem jednego z najważniejszych sanktuariów w naszym kraju.
 
 

Tekst: ks. ppor. SG Piotr Nestoruk
Foto: mjr SG Andrzej Bagieński

 

foto
 
Niedziela o Sądzie Ostatecznym