Ordynariat Prawosławny
Aktualności
18.11.2019
Święto Niepodległości w NOSG
Listopadowe obchody Święta Niepodległości w Garnizonie Łódzkim oraz w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej reprezentował ks. mjr SG Adam Weremijewicz.
 
  Główne uroczystości związane ze 101 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w Łódzkim Garnizonie rozpoczęły się samym dniu święta modlitwą w intencji Ojczyzny. Bezpośrednio po Mszy Św., przed płytą Grobu Nieznanego Żołnierza odczytany został Niepodległościowy apel pamięci. Nastąpiły przemówienia okolicznościowe, oddano salwę honorową oraz złożono wieńce. Zwieńczeniem tegorocznych obchodów związanych z upamiętnieniem kolejnej rocznicy święta Niepodległości, była defilada kompanii honorowych.
 

 

  Narodowe Święto jest znakomitą okazją do złożenia podziękowań, za pełną wyrzeczeń służbę w ochronie nienaruszalności granicy państwowej oraz za niezłomne trwanie na straży bezpieczeństwa obywateli Państwa Polskiego. Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Szcząchor skorzystał z tej okazji i pogratulował wyróżnionym, awansowanym i odznaczonym oraz podziękował im za dotychczasową służbę i pracę. Uroczystości wręczanie w/w wyróżnień odbywały się w dniach 12-13 listopada, na całym zasięgu służbowej działalności NOSG, poczynając od północnego odcinka służbowej działalności - placówki - w Terespolu, kończąc na jego południowym krańcu w Dołhobyczowie.
 
 
  Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w NOSG połączone były z dwudniową [14 – 15 listopada] podsumowująco - rozliczeniową odprawą Kadry Kierowniczej oddziału oraz ślubowaniem 38 nowoprzyjętych funkcjonariuszy SG. W chwili obecnej wszyscy nowi pracownicy służby państwowej odbędą specjalistyczne przygotowania. Wiosną 2020 roku, zasilą szeregi funkcjonariuszy w placówkach Straży Granicznej na terenie naszego kraju. Te długotrwałe szkolenia pozwolą im na zdobycie wiedzy i umiejętności, aby godnie stać na straży niepodległości i suwerenności swojej Ojczyzny.
 
 
 

Tekst: l. T. P. POWP
Foto: W. Kopeć

 

foto
 
Niedziela o Sądzie Ostatecznym