Ordynariat Prawosławny
Aktualności
15.11.2019
W intencji Wojskowego Centrum Geograficznego
14 listopada w katedralnej cerkwi wojskowej pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie zostało odprawione nabożeństwo dziękczynne w intencji kadry Wojskowego Centrum Geograficznego.
 
W związku z przypadającym na dzień 15 listopada dorocznym świętem wojskowych geografów i kartografów, kadra Wojskowego Centrum Geograficznego zebrała się 14 listopada, w przeddzień swojego święta na wspólną modlitwę dziękczynną.
 
Nabożeństwu przewodniczył zastępca prawosławnego ordynariusza wojskowego, ks. płk Aleksy Andrejuk. Odprawiali również kanclerz POWP ks. płk Michał Dudicz oraz dziekan WOT ks. kpt Tomasz Paszko.
 
Przed rozpoczęciem nabożeństwa, proboszcz warszawskiej parafii wojskowej powitał zebranych na czele z szefem Centrum, płk. Remigiuszem Zielińskim. Modlitewnego, życzliwego wsparcia udzielili również poprzez przybycie na uroczystość byli szefowie: płk Janusz Rozwałka, płk Krzysztof Ziemkiewicz oraz reprezentujący ciało parlamentarne Janusz Włodzimierz Prędki.
 
 
Podczas nabożeństwa wznoszono żarliwe prośby do Boga o niebiańskie wsparcie żołnierzom i pracownikom Wojskowego Centrum Geograficznego oraz ich rodzinom. Uczczono pamięć tragicznie zmarłego ordynariusza wojskowego, arcybiskupa gen. dyw. Mirona (Chodakowskiego). Pod tablicą poświęconą zmarłemu ordynariuszowi złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze, a także odśpiewano liturgiczny hymn Wiecznaja pamjat'.
Po nabożeństwie, przewodniczący oficjum, ks. płk Andrejuk wygłosił okolicznościowe przemówienie i złożył życzenia szefowi i całej kadrze WCG. Głos zabrał również oficer reprezentujący szefostwo i kadrę WCG. Z kolei Janusz Prędki w imieniu własnym oraz klubu parlamentarnego pozdrowił żołnierzy i pracowników Centrum z obchodami ich święta, które w tym roku było obchodzone po raz piętnasty.
 
Uroczystości zakończyły się wykonaniem pamiątkowych fotografii oraz spotkaniem pokoleń w rodzinnej atmosferze.
 
 
 
Tekst: ks. mjr Łukasz Godun
Foto: arch. WCG

 

foto
 
Niedziela o Sądzie Ostatecznym