Ordynariat Prawosławny
Aktualności
28.11.2019
Pochówek żołnierzy Armii Czerwonej
28 listopada 2019r. o godz. 12:00, na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie, odbył się pochówek czternastu żołnierzy Armii Czerwonej którzy zmarli w okresie II wojny światowej, w niewoli niemieckiej.
 
   Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek skierował się do zebranych słowami: „To pochówek żołnierzy Armii Czerwonej, którzy stracili życie w niemieckiej niewoli w czasie drugiej wojny światowej; szczątki żołnierzy odnaleziono w czasie prac ekshumacyjnych na terenie twierdzy Modlin. Składamy je dzisiaj z szacunkiem na cmentarzu wojennym”. Następnie przywitał zebranych przedstawicieli Ambasady Rosji oraz społeczności rosyjskiej zamieszkującej w Warszawie, delegatów władz województwa mazowieckiego, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Instytutu Pamięci Narodowej, który był współorganizatorem ceremonii pogrzebu.
 
 
   Pochówku ekshumowanych żołnierzy dokonał proboszcz Prawosławnej Katedralnej Parafii Wojskowej w Warszawie ks. mjr Łukasz Godun. Nabożeństwu towarzyszył śpiew kameralnego składu Męskiego Chóru Wojskowego STRATOS, którym dyrygował lektor ppor. Tomasz Pieczarka. Bezpośrednio po nabożeństwie szef pionu upamiętnień IPN poprosił zebranych o złożenie wieńców oraz zapalenie zniczy na grobach żołnierzy.
 
 
   Żołnierze Ci zmarli podczas II wojny światowej, w latach 1941–1942. Ich szczątki odnaleziono w sposób przypadkowy, przy dokonywaniu ekshumacji polskich żołnierzy z kampanii wrześniowej 1939 r. Spoczywali razem na terenie dawnej stoczni rzecznej przy pomniku Marynarzy 1920 r., w Modlinie. Spośród 14 żołnierzy zidentyfikowano 10 nazwisk, na podstawie odnalezionych obok ciał nieśmiertelników:
•    TROFIMOW Aleksandr Trofimowicz
•    GAWRIN Iwan Nikołajewicz,
•    KORSZUNOW Siergiej Iwanowicz,
•    TOROPOW Aleksandr Tichonowicz,
•    ŁOMAKIN Iłłarion Jemieljanowicz,
•    ZOŁOTARIEW Andriej Nikiticz,
•    SAWIN Iwan Jakowlewicz,
•    ZUJEW Grigorij Iwanowicz
•    MAKAROW Iwan Pietrowicz,
•    KURNOSOW Aleksiej Jakowlewicz.
 
 
Panie rządzący duszami i ciałami, w którego rękach nasz dech, pociecho zasmuconych,
daj odpoczynek w krainie sprawiedliwych zmarłym Twoim sługom. 
 
Tekst: lektor ppor. Tomasz Pieczarka
Foto: ipn.gov.pl

 

foto
WIELKI POST