Ordynariat Prawosławny
Aktualności
25.11.2019
Uroczystości w wojskowej parafii w Ciechocinku
23 listopada br. J.E. arcybiskup Jerzy (Pańkowski), Prawosławny Ordynariusz Wojskowy przewodniczył Św. Liturgii w cerkwi garnizonowej w Ciechocinku.
 
Tegoroczne uroczystości poświęcone były liturgicznemu uczczeniu patronona ciechocińskiej cerkwi świętego Arcystratega Bożego Michała. Władyka Jerzy modlił się również w intencji Ojczyzny i Wojska Polskiego, z okazji niedawno obchodzonego Narodowego Święta Niepodległości.

Wojskowemu ordynariuszowi podczas Boskiej Liturgii asystowali kapelani oraz diakon. Na modlitwę przybyli przedstawiciele lokalnych struktur wojska, służb mundurowych oraz władz samorządowych. Podniosłego charakteru oraz odpowiedniej rangi uroczystości nadała obecność wojskowego pocztu sztandarowego.
 
W świątyni powitał wszystkich proboszcz ciechociński ks.prot. mjr Mirosław Kuczyński i zaprosił do wspólnej modlitwy.
 
Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił ks. ppor. SG Paweł Siebiesiewicz, który przedstawił prawosławną angelologię i przybliżył często niedocenianą we współczesnym świecie rolę aniołów w życiu każdego człowieka.
 
Święto upiększył w walory wokalne śpiew kameralnego prawosławnego chóru męskiego.
 
 
Na koniec Św. Liturgii Władyka Jerzy dokonał poświęcenia dwóch dzwonów cerkiewnych, ufundowanych przez ciechocińską społeczność. Większy z dzwonów, upamiętni historyczną datę roku 2020, a będzie to 25-lecie utworzenia prawosławnej parafii wojskowej w Ciechocinku.
 
 
Na koniec ceremonii głos zabrał arcybiskup Jerzy, który podkreślił znaczenie cerkwi w Ciechocinku dla Prawosławnego Ordynariatu WP, a także skierował słowa podziękowania pod adresem proboszcza za włożony trud podczas organizowania święta oraz codzienną służbę, a także podziękował uczestnikom za przybycie i wspólną modlitwę.
 
Jako ostatni przemawiał proboszcz parafii dziękując władyce za obecność i przewodniczenie religijnym uroczystościom. Ksiądz Mirosław, przyłączając się do słów arcybiskupa, akcentował swoją wdzięczność wszystkim zgromadzonym na modlitwie oraz życzył wielu duchowych sił, a także nieustannej opieki niebieskiego orędownika Archanioła Michała.
 
 
Tekst: ks. mjr Łukasz Godun
Foto. ks. Paweł Siebiesiewicz, Marta Łuksza

 

foto
WIELKI POST