Ordynariat Prawosławny
Aktualności
29.11.2019
Arcybiskup Jerzy z wizytą w Rumunii
Na zaproszenie Duszpasterstwa Wojskowego Patriarchatu Rumuńskiego, 25-28 listopada br. JE abp Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy odbył wizytę roboczą w Bukareszcie.
 
  Hierarsze towarzyszyli ks. płk w st. spocz. Michał Dudicz – Kanclerz Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego oraz ks. dr Tomasz Stempa – Prorektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie i absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Jassach (Rumunia). Polska delegacja przybyła do Bukaresztu w poniedziałek i została powitana przez kapelanów wojskowych Cerkwi Rumuńskiej – ojców Floriana i Jerzego. Tego samego dnia odbyło się krótkie spotkanie zapoznawcze obu stron, po czym wszyscy udali się do Monasteru Antyma w Bukareszcie, gdzie spoczywa śp. patriarcha Justynian. W monasterze mieści się także Seminarium Duchowne. W godzinach wieczornych abp Jerzy oraz towarzyszący mu duchowni spotkali się z wikariuszem Patriarchy Daniela – JE biskupem Barlaamem. Wtorek był dniem wizyty w mieście Sinaia oraz okazją do odwiedzenia dwóch zabytkowych klasztorów. W programie znalazła się także możliwość wizyty w Zamku Pelesz.
 
 
   W środę 27 listopada, odbyły się główne, tematyczne spotkania Prawosławnego Ordynariusza. Po powrocie do Bukaresztu, polska delegacja odwiedziła największą w Rumunii wojskową cerkiew św. Miny – na terytorium jednostki wojskowej 30 Brygady. Następnie odwiedzono znajdujące się w bliskim sąsiedztwie: nową i wciąż w budowie świątynię Bukaresztu – pomnik Narodu Rumuńskiego, a także cerkiew garnizonową wybudowaną nieopodal Ministerstwa Obrony Rumunii. Ta ostatnia zostanie poświęcona 9 grudnia br. przez patriarchę Daniela. Przed obiadem, abp Jerzy spotkał się z Dyrektorem Sztabu Generalnego Armii Rumuńskiej. Podczas spotkania omówiono specyfikę posługi duszpasterstwa w obu krajach, zwrócono uwagę na potrzebę opieki kapelanów prawosławnych nad żołnierzami rumuńskimi przebywającymi w Polsce, a także poruszono wiele innych ważnych dla bilateralnej współpracy tematów. Spotkanie zakończyła wspólna fotografia na tle historycznego fresku w Ministerstwie Obrony.   
 
 
   Po południu, abp Jerzy wraz z duchownymi odwiedził siedzibę patriarchatu z jej katedrą oraz ponownie spotkał się z bp Barlaamem. Obiad tego dnia zaoferował polskiej delegacji inny wikariusz patriarszy – JE bp Timotei Aionei w Monasterze Antyma. Obaj hierarchowie, abp Jerzy i bp Timotei, przebywali razem na studiach w Grecji w latach 90-tych.
 
 
   Ostatni dzień wizyty to czas na zwiedzanie Muzeum Prezydenckiego Pałacu Cotroceni oraz Pałacu Parlamentu – największego gmachu na świecie po amerykańskim Pentagonie. Po południu, polska delegacja zakończyła swój pobyt w Rumunii. Na lotnisku JE abp Jerzego i duchownych pożegnał JE bp Timotei wraz z wojskowymi kapelanami.
 
 

Tekst: Redakcja  POWP

 

foto
WIELKI POST