Ordynariat Prawosławny
Aktualności
29.11.2019
Dzień podchorążego AMW
W Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, wieńczący akademickie obchody Dnia Podchorążego. Podczas ceremonii studenci wojskowi AMW objęli symboliczne dowodzenie nad Uczelnią.

   Podczas uroczystości najlepsi studenci wojskowi zostali wyróżnieni za osiągnięcia w nauce, sporcie, działalności społecznej oraz godne reprezentowanie Uczelni. W trakcie obchodów wystawiono posterunek pod pomnikiem Bohaterów Westerplatte, pod którym złożone zostały wiązanki kwiatów. Ponadto delegacja podchorążych zapaliła znicze przy tablicach upamiętniających poległych i pomordowanych podchorążych Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej.

Tekst: ks. kmdr Daniel Popowicz
Foto: Krzysztof Miłosz

 

 

foto
WIELKI POST