Ordynariat Prawosławny
Aktualności
01.12.2019
Symboliczny akt zaślubin żołnierza z narodem
Dwustu żołnierzy rezerwy oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej stanęło 1 grudnia tego roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego by odebrać promocję na pierwszy stopień oficerski. Błogosławieństwa nowo promowanym udzielili kapelani wojskowi.
 
W asyście honorowej żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego promocji dokonali: gen. dyw. pil. Jan Śliwka, pierwszy zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. Wiesław Kukuła dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej i gen. dyw. Marek Sokołowski inspektor szkolenia Dowództwa Generalnego SZ.
 
W kalendarzu wydarzeń wojskowych, poza przysięgą wojskową, jest to druga co do ważności i niezwykle istotna dla naszych głównych bohaterów - czyli pań i panów żołnierzy rezerwy - uroczystość wojskowa –powiedział gen. dyw. Robert Głąb, dowódca stołecznego garnizonu, który powitał przybyłych gości. Dowódca przypomniał o ogromnym zobowiązaniu jakie, od tego dnia, mają promowani wobec Polski i obywateli naszego kraju. Podkreślił również jak bardzo jest dumny z tego iż Dowództwo Garnizonu Warszawa, wraz z Departamentem Kadr MON oraz Centrum Szkolenia Wojska Łączności i Informatyki w Zegrzu, jest współorganizatorem zarówno przygotowań jak i ceremonii promocji.
 
Nowo promowanym błogosławieństwa Bożego na służbę oficerską udzielili księża kapelani trzech ordynariatów: ks. płk Mariusz Tołwiński, ks. mjr Łukasz Godun oraz ks. mjr Tomasz Wigłasz. (dop. POWP)
- W tradycji oręża polskiego promocja oficerska to wydarzenie nawiązujące do pasowania na rycerza i będące symbolicznym aktem zaślubin żołnierza z ojczyzną i narodem – napisał Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w liście do promowanych odczytanym przez gen. dyw. pil. Jana Śliwkę. -Uzyskujecie dziś szlify oficerskie dające społeczny szacunek i uznanie – podkreślił szef resortu obrony narodowej.
 
Minister Błaszczak, za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych, wysokie zaangażowanie i szczególne osiągnięcia w czasie ćwiczeń wojskowych wyróżnił ppor. rez. Krzysztofa Nadera oraz ppor. rez. Paulinę Wiśniewską-Floras. Podczas uroczystości, wyróżnieni żołnierze odebrali nagrody rzeczowe.

Na zakończenie uroczystości reprezentanci promowanych wraz z gen. dyw. pil. Janem Śliwką złożyli kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a Placem Piłsudskiego przemaszerowała defilada pododdziałów biorących udział w promocji.
 
W wieczór poprzedzający niedzielny akt promocji, w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, odbyła się uroczystość wręczenia patentów oficerskich przyszłym oficerom, asygnowanych przez Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Prezydenta RP Andrzeja Dudę. W tej uroczystości z ramienia POWP wziął udział ks. kpt Tomasz Paszko.
 
 
 
red. ks. mjr Łukasz Godun, na podst.: https://www.wojsko-polskie.pl/dgw/articles/aktualnosci-w/2019-12-012-symboliczny-akt-zaslubin-zonierza-z-narodem/
foto za: https://www.wojsko-polskie.pl

 

foto
WIELKI POST