Ordynariat Prawosławny
Aktualności
05.12.2019
Odprawa rozliczeniowo-zadaniowa POWP 2019
5 grudnia br., w siedzibie Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie, odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa kapelanów oraz pracowników POWP.
 
   Odprawa została zainaugurowana krótkim nabożeństwem sprawowanym przez Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego JE abp. Jerzego. Władyka przywołując łaskę Bożą na kapelanów i pracowników POWP udzielił wszystkim zebranym arcypasterskiego błogosławieństwa na nadchodzący rok pracy w strukturach ordynariatu. Po nabożeństwie i pamiątkowym zdjęciu, wszyscy udali się do sali konferencyjnej, gdzie ordynariusz dokonał uroczystego otwarcia odprawy.
 
 
    W słowie powitalnym, władyka, podał priorytety tegorocznego spotkania oraz nakreślił cele oraz plany na nadchodzący rok. Przy tej okazji zostały wspomniane historyczne sukcesy kończącego się roku. Zwieńczeniem tych sukcesów, dzięki Bożej łasce, wieloletniemu trudowi wielu kapelanów oraz ich modlitwom udało się poświęcić główną cerkiew ordynariatu. Cerkiew, dzięki swojej roli, stała się żywą liturgiczną świątynią, miejscem które służy wojsku i ludziom.
    Ekscelencja, przystępując do porządku obrad przedstawił główne wydarzenia związane z działalnością prawosławnego ordynariatu oraz funkcjonowaniem świątyni. Wspomniał między innymi o wizycie Szefa BBN, który ufundował krzyż ołtarzowy; świętach upamiętniających 100-ną rocznicę Sztabu Generalnego; 100-ną rocznicę Policji wraz z uczestniczącym w nim Komendantem Głównym Policji; święcie WOT na czele z dowódcą.  Władyka podziękował proboszczowi warszawskiej parafii wojskowej za koordynację działań przy parafii oraz za to, że przy niej istnieją dwa chóry oraz funkcjonuje międzyszkolny punkt katechetyczny.
     W kolejnym punkcie swojego wystąpienia arcybiskup Jerzy wspomniał i podziękował za: zorganizowanie święta Wojska Polskiego w Białej Podlaskiej, święta parafialnego w Ciechocinku oraz zagranicznej pielgrzymki do Rumunii. Pozytywnie ocenił również tegoroczny poligon w Kętrzynie.
    Zebranym przedstawieni zostali także nowi oficerowie ordynariatu.
    Ekscelencja  w swoim wystąpieniu nawiązał także do organizacji pielgrzymki na św. Górę Grabarkę. Ordynariusz podkreślił, że organizacja jak i przebieg pielgrzymki stoją na wysokim poziomie. Poprzedza je wielomiesięczny wysiłek kapelanów ordynariatu, dzięki któremu w pielgrzymce uczestniczą żołnierze, funkcjonariusze różnych formacji oraz ich rodziny. Organizacja pielgrzymki zawsze jest bardzo pozytywnie odbierana i wysoko oceniana przez kręgi wojskowe oraz dostojnych gości z zagranicy.
    Kolejna część obrad koncentrowała się wokół spraw formalnych, oceny pracy kapelanów i rzetelnemu wypełnianiu przez nich obowiązków. Zagadnień związanych z wyjazdami na konferencje zagraniczne, interkonfesyjnych spotkań kapelanów wojskowych. W nawiązaniu do tematu wyjazdów zagranicznych, poruszono kwestię potrzeby uczestnictwa kapelanów na Międzynarodowej Konferencji Naczelnych Kapelanów oraz Konferencji Prawosławnych Kapelanów.
 
 
   Kolejnym punktem obrad było omówienie przyszłorocznych celów i wyzwań zarysowujących się przed instytucją, a są to:
•    przyszłoroczne pielgrzymki
•    rekolekcje wielkopostne
•    ustalono datę poligonu
•    ustalono datę i miejsce święta Wojska Polskiego oraz pozostałych świąt parafialnych
    Ekscelencja omówił także problemy pojawiające się przy budowie nowej świątyni w Białymstoku.
    Druga część odprawy rozpoczęła się od wystąpień poszczególnych dziekanów RSZ, którzy zdali sprawozdania ze swojej działalności duszpasterskiej. Kolejno glos zabierali:
•  ks. płk A. Andrejuk - Zastępca Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, dziekan Dowództwa Generalnego RSZ,
•    płk rez. J. Wiluk - szef Sekretariatu,
•    ks. A. Bołbot - naczelny kapelan Policji,
•    ks. archim. S. (Matwiejczuk) - naczelny kapelan Straży Pożarnej,
•    ks. kpt. T. Paszko - dziekan WOT,
•    ks. płk J. Mokrauz - dziekan Wojsk Specjalnych,
•    ks. mjr A. Weremijewicz - dziekan Straży Granicznej,
   Po sprawozdaniach nastąpiło wygłoszenie wolnych wniosków, w trakcie których poruszono zagadnienia i problemy wynikające z codziennej pracy kapelanów oraz pracowników POWP. 
 
 
   Zakończenie tegorocznej odprawy zwieńczyło wspólne odśpiewanie modlitwy "Dostojno jest" oraz wygłoszenie dziękczynnej modlitwy przez ordynariusza.
 
 

Tekst: ks. Tomasz Rubczewski
Foto: Marta Łuksza

 

foto
WIELKI POST