Ordynariat Prawosławny
Aktualności
17.12.2019
Spotkanie opłatkowe w CBW
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 11 grudnia 2019 r. w Auli Głównej Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyło się uroczyste spotkanie okolicznościowe z udziałem zaproszonych gości oraz pracowników CBW.
 
    Gospodarzami wydarzenia, w którym wzięło udział ponad 160 osób, byli: Dyrektor CBW dr Jan Tarczyński i Przewodnicząca Zarządu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska, przy CBW Krystyna Koza.
   
    Wśród uczestników uroczystości znaleźli się m.in.:
 
- dr Bogusław Winid, doradca Prezydenta RP, były Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, reprezentujący Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- Zofia Romaszewska, doradca Prezydenta RP,
- dr Orsolya Zsuzsanna Kovács, Ambasador Węgier w Polsce,
- dr Pál Attila Illés, zastępca Ambasadora Węgier w Polsce,
- JE ks. bp gen. bryg. dr Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego,
- JE ks. abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy Wojska Polskiego,
- JE ks. płk Mirosław Wola, Naczelny Kapelan Wojskowy, Ewangelicki Biskup Wojskowy,
- JE ks. bp dr Antoni Pacyfik Dydycz, Biskup senior Diecezji Drohiczyńskiej
- płk w st. spocz. Józef Koleśnicki, Honorowy Prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
- Piotr Łukasz Andrzejewski, Sędzia Trybunału Stanu, członek kapituły Orderu Polonia Restituta,
- Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej,
- dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych,
- Monika Kalinowska, Dyrektor Departamentu Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji, reprezentująca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- Adam Sęsoła, zastępca Dyrektora Biura Ministra Obrony Narodowej,
- Robert Fekete, Dyrektor Departamentu Kontroli MON,
- dr hab. Paweł Hut, Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON,
- Marta Hołownia-Woźny, Dyrektor Departamentu Administracyjnego MON,
- gen. broni Michał Sikora, pierwszy Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
- gen. dyw. Dariusz Łukowski, Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
- gen. bryg. Andrzej Przekwas, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
- gen. bryg. dr Robert Jędrychowski, Zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, reprezentujący Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,
- ppłk Artur Wysocki, reprezentujący Dowódcę Garnizonu Warszawa,
- gen. bryg. Karol Molenda, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni,
- Waldemar Zubek, Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych MON,
- płk Włodzimierz Paszkowski, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, reprezentujący Dyrektora Generalnego Służby Więziennej,
- mł. insp. Sławomir Litwin, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji, reprezentujący Komendanta Głównego Policji,
- płk Krzysztof Kozik, reprezentujący Szefa Służby Wywiadu Wojskowego,
- płk Adam Gwiazdowicz, reprezentujący Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
- płk Jarosław Steć, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego (P8) Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
- płk Roman Kopka, Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień (P1) Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
- J.M. gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, Rektor-Komendant Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego,
- J.M. gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej,
- J.M. gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej,
- prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, reprezentujący Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
- dr Alicja Adamczak, reprezentująca Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
- płk lek. Jarosław Kowal, Zastępca Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego,
- Maciej Podczaski, Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego,
- Piotr Zakrzewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,
- płk Andrzej Ryniak, Dowódca Jednostki Wojskowej 2063,
- Ziemowit Koźmiński, Zastępca Dyrektora ds. Marketingu Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum,
- Paweł Żurkowski, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego,
- Mirosław Zientarzewski, Dyrektor Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie,
- Mariusz Dawid, Dyrektor Biura Filatelistyki, Poczta Polska S.A.,
- Robert Sołek, Zastępca Dyrektora Biura ds. Korporacyjnych Telewizji Polskiej S.A.,
- dr Stanisław Królak, Zastępca Dyrektora TVP Historia,
- Dariusz Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
- dr inż. arch. Adam Baryłka, reprezentujący Prezesa Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej,
- Janusz Tuszyński, Przewodniczący Zarządu Okręgu Instytucji Centralnych NSZZ Pracowników Wojska.
 

     Gości powitał Dyrektor CBW dr Jan Tarczyński wraz z Przewodniczącą Zarządu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska przy CBW Krystyną Kozą. Gospodarze przypominając Odezwę Komitetu Wigilijno-Gwiazdkowego dla Wojska Polskiego z 1919 roku  podkreślili znaczenie wojska dla wyzwolenia ojczyzny z porozbiorowej niewoli. Dr Jan Tarczyński mówiąc o nadchodzącym roku 2020 i 100 rocznicy obrony Polski i Europy przed inwazją wojsk bolszewickiej Rosji, przypomniał w obecności Jej Ekscelencji Pani dr Orsolya’i Zsuzsanny Kovács, Ambasador Węgier w Polsce, wsparcie okazane przez naród węgierski Polsce w 1920 roku.
 
 
     Przewodnicząca Zarządu Zakładowego Krystyna Koza złożyła pracownikom życzenia wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze.
 
   
    Po powitaniu dr Bogusław Winid, reprezentujący Prezydenta RP, podziękował Dyrekcji i Pracownikom Głównej Książnicy Wojska Polskiego za pracę, doceniając działania zmierzające do upowszechniania zasobów Biblioteki nie tylko w tradycyjnej „papierowej” formie, ale także w „cyberprzestrzeni”. Następnie głos zabrał dr hab. Paweł Hut, Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, który podkreślając wkład Biblioteki w działania resortu w zakresie kształtowania postaw patriotycznych i edukacji proobronnej, dziękował dr. Janowi Tarczyńskiemu za podejmowane inicjatywy.
 

     Następnie odbyła się ceremonia wręczenia medali okolicznościowych „100-lecia CBW”. Po ceremonii zebrani obejrzeli fragment, zrealizowanego przez Bibliotekę filmu „Bitwa pod Łowczówkiem”, opowiadający o żołnierskiej wigilii w okopach pod Łowczówkiem w 1914 roku.
 

     Po projekcji Biskup Polowy WP, JE ks. bp. gen. bryg. dr Józef Guzdek, wygłosił krótką homilię okolicznościową oraz złożył świąteczne życzenia. Przesłanie świąteczne i życzenia złożyli także Prawosławny Ordynariusz Wojskowy Wojska Polskiego JE. ks. bp. prof. dr hab. Jerzy Pańkowski oraz Ewangelicki Biskup Wojskowy JE ks. płk Mirosław Wola.
 

Tekst: KK [za:http://cbw.wp.mil.pl]
Foto: MM

 

foto
WIELKI POST