Ordynariat Prawosławny
Aktualności
19.01.2020
Święto Objawienia Pańskiego
W dniach 18-19 stycznia br. w wojskowej parafii św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie zostały odprawione nabożeństwa święta Chrztu Pańskiego - Objawienia Pańskiego.


W wigilię święta Objawienia Pańskiego została odprawiona św. Liturgia Jana Złotoustego, po której dokonano obrzędu wielkiego poświęcenia wody. Tego też dnia wieczorem, odbyło się nabożeństwo Wielkiego Powieczerza, litija oraz Jutrznia.
 
W dniu święta, które w tym roku wypadło w niedzielę, odprawiono Liturgię św. Bazylego Wielkiego. Reguła liturgiczna nakazuje, że kiedy Święto Jordanu wypadnie w niedzielę lub poniedziałek (ta sama reguła dotyczy również święta Bożego Narodzenia), w wigilię święta odprawia się św. Lirurgię Jana Chryzostoma, zaś w dniu święta Bazylego Wielkiego. Bezpośrednio po liturgii, odbył się obrzęd wielkiego poświęcenia wody.
 
 
Nabożeństwa odprawiali duchowni warszawskiej parafii wojskowej na czele z kanclerzem ordynariatu ks. mitratem płk. rez. Michałem Dudiczem. Gromadnie i uroczyście śpiewał chór parafialny pod dyr. lektora ppor. Tomasza Pieczarki.
 
Nabożeństwa święta Objawienia Pańskiego tradycyjnie zgromadziły wiele wiernych chcących zaczerpnąć łaski Bożej, uczestnicząc w sakramentach pokuty i Eucharystii. Wierni z wielką czcią pili i nabierali do pojemników wodę z jordańskiego poświęcenia, która jest „źródłem niezniszczalności,  darem  uświęcenia,  odpuszczeniem grzechów,  uleczeniem słabości,  zgubą  demonów,  niedostępną  dla  wrogich  sił,  pełną  mocy  anielskiej, aby dla wszystkich czerpiących ją i pijących była ku oczyszczeniu duszy i ciała, ku uleczeniu chorób, ku poświęceniu domów i skuteczną w każdej potrzebie”.
 
Po nabożeństwie wierni udali się do sali konferencyjnej Prawosławnego Ordynariatu WP na kolejną część obchodów świąt „Zimowej Paschy”, na parafialne spotkanie choinkowe.
 
 
ks. mjr Łukasz Godun
foto. Łukasz Karpiuk, Marta Łuksza

 

foto
 
Niedziela o Sądzie Ostatecznym