Ordynariat Prawosławny
Aktualności
18.01.2020
Wizyta Komendanta Głównego PSP w POWP
16 stycznia 2020 roku w siedzibie Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego odbyło się spotkanie abpa Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego z bryg. Andrzejem Bartkowiakiem, Komendantem Głównym PSP.
 
    Abp. Jerzy podczas spotkania zapoznał komendanta bryg. Andrzeja Bartkowiaka z działalnością i strukturą  Prawosławnego Ordynariatu Wojskowego oraz specyfiką służby prawosławnego duszpasterstwa w straży pożarnej.
 
 
    W spotkaniu uczestniczył ks. archimandryta Sergiusz (Matwiejczuk), prawosławny kapelan straży pożarnej.
 
tekst: ks. archim. Sergiusz (Matwiejczuk)
foto: Marta Łuksza

 

foto
 
Niedziela o Sądzie Ostatecznym