Ordynariat Prawosławny
Aktualności
03.02.2020
31. IMCCC w Berlinie
W dniach 27-31 stycznia, w Berlinie, odbywała się 31. Międzynarodowa Konferencja Naczelnych Kapelanów Wojskowych.

    Odnosząc się do podstaw, Międzynarodowe Konferencje Naczelnych Kapelanów Wojskowych zostały zainicjowane w celu zapewnienia międzynarodowego i międzywyznaniowego forum dialogu między przywódcami kapelanów wojskowych Europy i Ameryki Północnej, w celu zwiększenia interoperacyjności, wspierania kolegialności i wzajemnych relacji roboczych. To międzynarodowe forum zajmuje się krytycznymi problemami koncentrującymi się wokół religijnego i społecznego pożytku pośród ludzi. Wyraźnie pomaga to międzynarodowym przywódcom wojskowym i kościelnym w staraniach o ustanowienie lub przywrócenie profesjonalnych duszpasterstw wojskowych.
    Tegorocznej konferencji przyświecało główne hasło: "Kompleksowe podejście - Tradycja wojenna - Koncepcja pokoju w czasach współczesnych. Aktualne wyzwania dla kapelaństwa wojskowego".
 

    W poniedziałek, 27 stycznia, ponad stu kapelanów wojskowych, z 36 krajów z całego świata, reprezentujących ponad 20 grup religijnych i wyznaniowych, stawiło się w centrum Berlina. Zebrali się oni, by uczestniczyć w corocznej konferencji, która zainaugurowana została przemówieniem pt.: "Kompleksowe podejście oraz wkład Niemiec w politykę bezpieczeństwa międzynarodowego", wyznaczającym główny motyw przewodni konferencji. Uczestnicy mieli sposobność wysłuchać słowa wygłoszonego przez wiceadmirała Joachima RÜHLE, Wiceministra w Ministerstwie Obrony Federacji Niemiec.
    Przez kolejne dwa dni kapelani uczestniczyli w zaplanowanych sesjach konferencji. Zagadnienia dotykające istotnych płaszczyzn, stanowiących zakres przestrzeni sfery działalności duszpasterza wojskowego, prezentowane przez wykładowców oraz uznane postaci świata nauki, ogniskowały się wokół problematyki kwestii takich jak: Teoria wojny w zróżnicowanym świecie, Koncepcja pokoju w wymiarze ekumenicznym, Bezzałogowe statki powietrzne i inne nowe technologie jako wyzwania dla etycznej refleksji, Relacje między etyką pokoju a prawem międzynarodowym - przykład koncepcji Odpowiedzialności Za Ochronę (R2P), Edukacja etyczna w siłach zbrojnych.
 
 
    Prezentowane zagadnienia stają się dla kapelanów inspiracją do głębszych przemyśleń, implikowania własnych wniosków oraz wzajemnej żywej, życzliwej debaty w odniesieniu do pragmatyki.  Coroczne konferencje IMCCC są także sposobnością do wzbogacania oraz konfrontacji własnych doświadczeń, wynikających z sytuacji, z jakimi kapelani woskowi spotykają się w codzienności, podczas swojej pracy duszpasterskiej.
    Przedostatniego dnia konferencji uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w dwóch wcześniej wybranych, spośród pięciu zaoferowanych przez gospodarzy, wycieczkach po historycznych miejscach Berlina. Wycieczki nawiązywały m.in. do tradycji religijnych w Berlinie, prześladowania Narodu Żydowskiego oraz form sprzeciwu wobec powyższego, jak również miejsc pamięci z okresu nazistowskiej dyktatury. Wycieczki były żywą i bogatą lekcją historii.
    Wieczorem tego dnia, tradycyjnie, odbyła się uroczysta kolacja, która wieńczyła konferencję i stanowiła jej podsumowanie. Miała ona miejsce w koszarach Juliusa Lebera w Berlinie.
  
 
    Polska była reprezentowana na konferencji przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego, Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego oraz Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe.
    Prawosławny Ordynariat WP w imieniu Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jerzego (PAŃKOWSKIEGO), reprezentowali: ks. prot. płk Jerzy MOKRAUZ, Dziekan Wojsk Specjalnych oraz ks. kpt. Tomasz PASZKO, Dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej.
    W 31. Międzynarodowej Konferencji Naczelnych Kapelanów Wojskowych w Berlinie uczestniczyli przedstawiciele prawosławnego duchowieństwa wojskowego z następujących krajów: Bośnia i Hercegowina, Cypr, Estonia, Gruzja, Niemcy, Grecja, Rumunia, Serbia oraz Ukraina.
Do wiadomości zostało podane, iż w 2021 roku 32. Konferencja IMCCC będzie odbywała się w Bukareszcie w Rumunii.

tekst: ks. kpt. Tomasz PASZKO
zdjęcia: ks. płk Zbigniew KĘPA, ks. kpt. Tomasz PASZKO

 

foto
WIELKI POST