Ordynariat Prawosławny
Aktualności
05.02.2020
Kolędnicy w ciechocińskiej cerkwi garnizonowej
Tradycja kolędowania wśród chrześcijan oddaje radość spotkania z wielką tajemnicą Wcielenia Syna Bożego. Jest też wyrazem ogromnej wdzięczności rodzaju ludzkiego przed Bogiem, za przyniesione przebogate dary miłości i wolności.
 
By podsycić płomień Bożonarodzeniowej radości, w przededniu szybko przybliżającego się czasu przygotowawczego do Wielkiego Postu, w cerkwi garnizonowej pw. Św. Arch. Michała w Ciechocinku miało miejsce niecodzienne spotkanie. W niedzielę 2 lutego br. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego, Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego do Ciechocinka przybyły dwa chóry reprezentujące Prawosławny Ordynariat WP. Pod kierownictwem dyrygentów – ks. prot. mjr Łukasza Goduna proboszcza Prawosławnej Katedralnej Parafii Wojskowej w Warszawie i psalmisty, lektora ppor. Tomasza Pieczarka, chóry ukazały  bogactwo prawosławnej tradycji kolędniczej.
 
Po krótkim przywitaniu przez proboszcza ciechocińskiej parafii, ks. prot. mjr. Mirosława Kuczyńskiego, głos zabrał ks. Łukasz Godun. Przybliżył licznie zebranym słuchaczom historię i bogate osiągnięcia chórów. Wprowadził też zebranych w świątyni w koloryt i symbolikę śpiewanych kolęd.
 
Jako pierwszy wystąpił Parafialny Chór Wojskowej Parafii Prawosławnej pw. Św. Jerzego w Warszawie pod dyrekcją psalmisty. W swojej prezentacji śpiewacy uraczyli zgromadzonych pięknem wielojęzykowego repertuaru i zachwycili harmonią wykonywanych utworów. Następnie pod dyrygenturą ks. Łukasza swój kunszt i wyczucie muzyczne, w szerokim wachlarzu epokowym i kulturowym przedstawianych kolęd, ukazał męski Chór „Stratos”. Artyści swym wyjątkowym śpiewem zanurzyli zgromadzonych w niezwykłych doznaniach duchowych.
 
Spotkanie z kolędą zgromadziło i zjednoczyło w doskonałym stanie skupienia uwagi parafian, żołnierzy oraz kuracjuszy z ciechocińskich ośrodków rehabilitacyjnych.
 
 
Po zakończeniu kolędowania z ust słuchających wielokrotnie pojawiało się pytanie, kiedy ponownie będą mieli możliwość uczestniczyć, w tak wspaniałej uczcie duchowej w cerkwi ciechocińskiej. Powyższe słowa ukazują, jak ważnym jest, by stwarzać możliwość współczesnemu człowiekowi poznawania prawd Bożych, także w tym szczególnym wymiarze, jakim jawi się śpiew cerkiewny. Pomimo bowiem rozgardiaszu i zubożenia duchowego panującego w dzisiejszym świecie, dusza człowieka dąży do nasycania się pięknem i możliwością przebywania w radości spotkania z Bożą miłością.
 
 
 
ks. mjr Mirosław Kuczyński
foto: Katarzyna Tamburowsy

 

foto
WIELKI POST