Ordynariat Prawosławny
Aktualności
08.02.2020
Wernisaż wystawy POLSKIE DROGI DO BAŁTYKU 1918-1920
7 lutego br. pod dachem Warszawskiego Domu Polonii przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy poświęconej 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem.
 
    Wystawa została przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni przy współpracy Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".
    Wystawę objęli Patronatem Honorowym Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Gosiewska oraz Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.
 
 
    Wernisaż wystawy zgromadził wielu znamienitych gości. Po rozpoczęciu, w pierwszej kolejności, przemówili współorganizatorzy uroczystości Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz dr Jan Tarczyński, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej. Następnie głos zabierali kolejno: Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej Tomasz Miegoń, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk, Dowódca Centrum Operacji Morskich - Dowódca Komponentu Morskiego wiceadm. Krzysztof Jaworski oraz reprezentujący Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury Dziedzictwa MON dr Michał Wiater. Mówcy przybliżyli kontekst wydarzenia, które 100 lat temu odbyło się w Pucku oraz odnosili się do znaczenia tego aktu oraz szans i możliwości, które zrodziły się przed odradzającą się Polską dzięki dostępowi do morza.
 
 
    Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń - medali Pro Bono Poloniae i Pro Patria oraz medali 100-lecia Centralnej Biblioteki Wojskowej. O wystawie, jej powstawaniu oraz osobach bezpośrednio zaangażowanych opowiedziała zgromadzonym współtwórczyni Zofia Kunert.
Ceremonii otwarcia ekspozycji dokonali: Małgorzata Gosiewska, minister Jan Józef Kasprzyk, dr Jan Tarczyński, Dariusz Piotr Bonisławski, Tomasz Miegoń oraz wiceadm. Krzysztof Jaworski.
 
 
    Po ceremonii została zaprezentowana moneta kolekcjonerska NBP "100-lecie zaślubin Polski z Bałtykiem". Monetą zostały uhonorowane osoby szczególnie zasłużone dla powstania wystawy.
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego reprezentował ks. kpt. Tomasz Paszko.
 
 
    Na wystawie można zobaczyć zdjęcia, dokumenty i mapy przybliżające okres odzyskania przez Polskę dostępu do Bałtyku.
Wystawę można oglądać na ul. Krakowskie Przedmieście 64 w Warszawie do 29 lutego 2020 r.
 
na podstawie: http://cbw.wp.mil.pl/
zdjęcia: http://pai.media.pl/

 

foto
WIELKI POST