Ordynariat Prawosławny
Aktualności
08.02.2020
XV Ogólnopolska Konferencja Wizytatorów Diecezjalnych i Doradców Metodycznych Religii Prawosławnej
7 lutego 2020r. w Centrum Kultury Prawosławnej śww. Cyryla i Metodego w Warszawie, z błogosławieństwa Jego Eminencji, Metropolity Sawy, odbyła się XV Ogólnopolska Konferencja Doradców Metodycznych i Wizytatorów Nauczania Religii Prawosławnej.
 
    Celem konferencji było określenie aktualnych zadań sprawowania i organizacji nadzoru pedagogicznego i doradztwa metodycznego w zakresie wykorzystania osiągnięć minionych 30 lat nauczania religii prawosławnej przy uwzględnieniu uwarunkowań reformowanego systemu oświaty oraz znowelizowanej podstawy programowej i programu nauczania religii prawosławnej, w celu podniesienia jakości nauczania, wychowania dzieci i młodzieży prawosławnej.
 
 
    Konferencję rozpoczęto molebnem w kaplicy akademickiej śww. Cyryla i Metodego w Centrum Kultury Prawosławnej, odprawionym przez ks. mitrata Jana Fiedorczuka – dyrektora Wydziału Katechetycznego i wizytatora nauczania religii prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej.
Oficjalną część konferencji zapoczątkowało spotkanie z Jego Eminencją Wielce Błogosławionym Sawą, Metropolitą Warszawskim i całej Polski oraz przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej: Maciejem Kopciem – podsekretarzem stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Małgorzatą Krasuską – radcą ministra z Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania. Ta część spotkania była poświęcona tematowi: „Aktualny stan i dalsze etapy realizacji reformy systemu oświaty, założeń i organizacji nadzoru pedagogicznego, organizacji systemu doskonalenia i oceny nauczycieli z uwzględnieniem organizacji nauczania religii w szkołach i punktach katechetycznych w aktualnych uwarunkowaniach funkcjonowania Cerkwi prawosławnej”.
 
 
    Podczas konferencji wiceminister omówił najważniejsze wprowadzone i planowane zmiany w prawie oświatowym. Podsekretarz Stanu w MEN poruszył kwestie nowych podstaw programowych oraz pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym organizacji systemu doskonalenia i awansu zawodowego nauczycieli. Wspomniał o wchodzącej do szkół Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz nowej platforma e-podręczniki, która może być dobrym wsparciem dla nauczycieli w ich bieżącej pracy. Odniósł się też do prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Zaznaczył, że ostatnie posiedzenie  Zespołu dotyczyło m.in. postępowań dyscyplinarnych.  Uczestników konferencji interesowały także kwestie szczegółowe, dotyczące zasad organizacji nauczania religii w szkołach, m.in. w przypadku pojedynczych zgłoszeń uczniów na naukę religii czy tworzenia grup międzyklasowych.
 

    Popołudniowa część konferencji poświęcona była zagadnieniom dotyczącym aktualnego stanu nauczania religii prawosławnej w szkołach i punktach katechetycznych w reformowanym systemie oświaty oraz wymianie doświadczeń w zakresie docierania do rodzin imigrantów prawosławnych przyjeżdżających do Polski, obejmowania dzieci i młodzieży nauczaniem religii prawosławnej.
Moderatorem konferencji był dyrektor metropolii prawosławnej ds. nauczania religii – dr Jan Zieniuk. Udział w niej wzięło 26 wizytatorów i doradców metodycznych ze wszystkich diecezji PAKP.
Konferencję zakończono podziękowaniami dla organizatorów i uczestników oraz wspólnym posiłkiem.
Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego reprezentował ks. Tomasz Rubczewski.
 
Tekst: ks. dr Andrzej Baczyński, www.gov.pl
Zdjęcia: archiwum CKP, www.gov.pl

 

foto
WIELKI POST