Ordynariat Prawosławny
Aktualności
26.02.2020
Przysięga służby przygotowawczej
21 lutego br. w Grudziądzu odbyła się uroczysta przysięga żołnierzy I turnusu służby przygotowawczej.
   W Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu odbyła się podniosła uroczystość. Po odbyciu szkolenia podstawowego, grupa żołnierzy złożyła przysięgę wojskową na sztandar. Podczas uroczystości przemawiał nowy Dowódca Komendant Centrum płk Andrzej Dyk. W swoich słowach skierowanych do przysięgających nadmienił iż: "Przysięga wojskowa to uroczysty akt poparty słowami roty, ale przede wszystkim to wyraz patriotyzmu, w którym żołnierz ślubuje strzec honoru i dochować wierności wobec Ojczyzny i Narodu."
   Podstawowym zadaniem służby przygotowawczej jest gromadzenie wyszkolonych zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych, do których wstępują żołnierze I turnusu służby przygotowawczej w CSLog.
   Błogosławieństwa dla składających przysięgę ze strony Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego udzielił ks. mitrat płk rez. Mikołaj Hajduczenia. Oprawę muzyczną całej uroczystości uświetniło wystąpienie orkiestry wojskowej z Torunia.
 
Tekst: ks. płk rez. Mikołaj Hajduczenia, lektor ppor. Tomasz Pieczarka
Foto: CSLog

 

foto
WIELKI POST