Ordynariat Prawosławny
Aktualności
27.02.2020
Konkurs
Minister Obrony Narodowej ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 
 
 
   Projekty inicjatyw związane z tematem: „Wdzięczni Bohaterom 1920 r.” mają dotyczyć m.in. upowszechniania wiedzy o przebiegu Bitwy, a także upamiętnienia bohaterów, w tym żołnierzy, ochotników oraz całego społeczeństwa zaangażowanego w obronę stolicy i całej Ojczyzny. Adresatami owego konkursu są organizacje pozarządowe, osoby prawne, fundacje, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz klubów sportowych.
 
   Na realizację zadań konkursowych resort obrony narodowej przeznaczył kwotę do 2.000.000,00 zł. Jednym z warunków składania ofert jest finansowy wkład własny podmiotu ubiegającego się o realizację zadań, w wysokości minimalnej 10 % planowanej kwoty dotacji. Na realizację przedsięwzięć wyznaczono termin od 1 maja do 31 grudnia 2020 r. Ostatecznym dniem składania ofert jest 23 marca br. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 kwietnia 2020r.
 
   Szczegółowe informacje na temat konkursu, warunków składania ofert oraz regulamin można odnaleźć na stronie:

www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-052020wddekid

 
Tekst: lektor ppor. Tomasz Pieczarka [za: https://www.gov.pl]

 

foto
WIELKI POST