Ordynariat Prawosławny
Aktualności
19.03.2020
Decyzje służbowe - nagrody paschalne
Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy JERZY, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, z okazji święta Paschy Chrystusowej 2020 r., nagrodził dwóch duchownych.
 
 
 
 
 
 
 

 

    Decyzją Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego JERZEGO, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, za służbę dla dobra Cerkwi, z okazji święta Paschy Chrystusowej 2020 r., zostali nagrodzeni:

prawem noszenia kapłańskiego złotego krzyża
- ks. kpt. Tomasz PASZKO – wikariusz Prawosławnej Parafii Wojskowej św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie,  dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej
 
prawem noszenia podwójnego orarionu
- ks. diakon Michał MOCZARSKI - diakon Prawosławnej Parafii Wojskowej św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie
 
 
informacja kancelarii POWP,
ks. mjr Łukasz GODUN

 

foto
WIELKI POST