Ordynariat Prawosławny
Aktualności
23.03.2020
Komunikat Kancelarii Soboru Biskupów PAKP
W dniu 17 marca 2020 roku pod przewodnictwem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbył się Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
 
 
 
  17 marca br. pod przewodnictwem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbył się Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W którego pracach wzieli udział wszyscy arcybiskupi i biskupi Cerkwi Prawosławnej w Polsce.

   Na soborze poruszono sprawy zewnętrzne dotyczące Kościoła Prawosławnego na świecie, mianowicie:

Zapoznano się z pismem Jego Świątobliwości Patriarchy Konstantynopola z dnia 10 grudnia 2019 roku, w sprawie wpisu do grona świętych tych, którzy ponieśli śmierć męczeńską w Kastorii w latach 1598 – 1921. Informację przyjęto do wiadomości i wpisano Ich imiona do grona świętych PAKP.

Przyjęto do wiadomości informację Jego Świątobliwości Patriarchy Bułgarskiego o pozbawieniu święceń kapłańskich archimandryty Emiliana Petrov’a i sprowadzeniu go do laikatu.

Wysłuchano sprawozdania Jego Ekscelencji Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla ze spotkania Zwierzchników i Przedstawicieli Lokalnych Cerkwi Prawosławnych w Ammanie w dniach 25 – 27 lutego 2020 roku. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z przebiegu spotkania postanowiono kontynuować usilną pracę nad poszukiwaniem możliwych dróg odbudowania jedności cerkiewnej w Ukrainie i całego Prawosławia.

Przyjęto zaproszenie Jego Świątobliwości Patriarchy Rumuńskiego na Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży w Timisoarze w dniach 3 – 6 września 2020 roku, na które wydelegowano Jego Ekscelencję Biskupa Siemiatyckiego Warsonofiusza i przedstawicieli młodzieży: po dwie osoby z każdej diecezji.

   Sprawy wewnętrzne PAKP:

Wydano komunikat w sprawie epidemii koronawirusa, zamieszczony w aktualnościach z dn. 18.03.2020r.[prawoslawnyordynariat.wp.mil.pl/pl/1_1102.html].
Omówiono i przyjęto sprawozdania roczne z życia poszczególnych diecezji za rok 2019.

Zapoznano się z pracą katechetów w szkołach i punktach katechetycznych. W celu pomocy katechetom, postanowiono powołać w poszczególnych diecezjach zespoły ds. nauczania religii.

Przyjęto sprawozdanie z działalności Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie za 2019 rok i omówiono pracę seminarium w zakresie dydaktyczno – wychowawczym. Postanowiono przeprowadzić w seminarium kurs szkoleniowy dla duchowieństwa o charakterze liturgiczno – homiletyczno – administracyjnym w miesiącu wrześniu 2020 roku.

Zapoznano się z zachowaniem suspendowanego duchownego Michała Markiewicza wnoszącego w środowisko wiernych zgorszenie. W oparciu o kanony apostolskie 28 i 31,
postanowiono pozbawić go święceń kapłańskich i sprowadzić do stanu laickiego; każdy kto wejdzie w łączność modlitewną z pozbawionym kapłaństwa Michałem Markiewiczem wyłącza się z życia cerkiewnego - patrz kanon apostolski 10 i 11. Duchowieństwo parafialne winno uświadomić swoich parafian o tym fakcie.

Zapoznano się z pracą komisji zajmującej się tłumaczeniem na język polski Pisma Świętego Nowego Testamentu: Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie, Listy Soborowe i Apokalipsa. Oceniono, iż prace przebiegają pomyślnie i w niedługim czasie zostaną zakończone.

Omówiono współpracę międzywyznaniową w kraju i za granicą.

Zapoznano się ze sprawozdaniem Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wydano stosowne zarządzenia dla osób zajmujących się w strukturach PAKP. przetwarzaniem danych osobowych.

Zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce w roku 2019 i omówiono problematykę pracy z młodzieżą. Zatwierdzono datę dorocznej Paschalnej Pielgrzymki Młodzieży na Św. Górę Grabarkę, która odbędzie się w dniach 22 – 24 maja 2020 roku. Przychylono się do prośby Bractwa, by zaprosić na tę pielgrzymkę młodzież z Albanii, Białorusi, Czech, Gruzji, Rosji i Słowacji.

Do spisu Świętych Męczenników Podlaskich wpisano: Michała Antoniuka, s. Jakuba ur. 1882; Michała Antoniuka, s. Adama ur. 1897;  Katarzynę Antoniuk, c. Pawła ur. 1893; Nadzieję Antoniuk, c. Filipa ur. 1906; Ksenię Antoniuk, c. Trochima ur. 1897; Jana Antoniuka, s. Eugeniusza ur. 1931; Jana Antoniuka, s. Józefa ur. 1920; Krystynę Antoniuk, c. Stefana ur. 1896; Helenę Antoniuk, c. Marka ur. 1863; Annę Antoniuk, c. Pawła ur. 1892; Mikołaja Kotermana, s. Andrzeja ur. 1886; Pawła Kołosa, s. Konstantego ur. 1900; Marię Kołos, c. Pawła ur.1932; Zofię Kołos, c. Pawła ur. 1934; Eugenię Kołos, c. Pawła ur. 1939; Nadzieję Kołos, c. Cypriana ur. 1907; Antoninę Nikołajską, c. Stefana ur. 1903; Daniela Olszewskiego, s. Grzegorza ur. 1907; Marię Olszewską, c. Daniela ur. 1932; Grzegorza Paszkowskiego, s. Tymoteusza ur. 1878; Juliannę Paszkowską, c. Cypriana ur. 1886; Stefanidę Paszkowską, c. Jakuba ur. 1929; Jana Paszkowskiego, s. Jakuba ur. 1932; Jana Sielewczonuka, s. Eugeniusza ur. 1942; Bazylego Kłoczko, s. Jakuba ur. 1882; Jana Szeszko, s. Onufrego ur. 1900; Marię Pietruczuk, c. Józefa ur. 1928; Dionizego Szeszko, s. Teodozjusza ur. 1894; Jana Szeszko, s. Prokopiusza ur. 1924; Pawła Filipczuka, s. Stefana ur. 1897.Postanowiono pamięć Ich wspominać w ostatnią sobotę lipca wraz z Soborem Św. Męczenników Podlaskich, ustanawiając jednocześnie święto lokalne na dzień 2 lutego w parafii św. Symeona Słupnika w Brańsku.

Przyznano nagrody cerkiewne za wysługę lat w kapłaństwie oraz zasługi dla dobra Cerkwi.
 
Wyznaczono kolekty ogólnometropolitalne na rzecz parafii:

- Świętego Aleksandra Newskiego w Łodzi – grudzień 2020, konto: PKO BP SA 02 1020 3352 0000 1702 0089 9575;
- Świętego Mikołaja w Szczecinie – styczeń 2021, konto: PKP BP SA 36 1020 4795 0000 9102 0162 9013;
- Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie – luty 2021, konto: BS Sokółka 32 8093 0000 0030 4498 2000 0010;
- Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Zielonej Górze – marzec 2021, konto: MultiBank 90 1140 2017 0000 4502 1199 1769;
- Świętych Równych Apostołom Konstantyna i Heleny w Zgorzelcu – kwiecień 2021, konto: BGŻ BNP PARIBAS 31 2030 0045 1110 0000 0214 218;
- Opieki Matki Bożej w Kłokowicach – maj 2021, konto: BS Dynów 35 9093 1020 2016 0160 0068 0001;
- Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gorzowie Wlkp. – czerwiec 2021, konto: BGŻ BNP PARIBAS 28 2030 0045 1110 0000 0349 3250;
- Zaśnięcia Bogurodzicy w Szczawnem – lipiec 2021,konto: BN PFG 17 8642 1184 2018 0045 1727 0001.
 
Przyjęto tekst Orędzia Paschalnego.
 
 
Tekst: lektor ppor. Tomasz Pieczarka [za: orthodox.pl autor: sekretarz Kancelarii Św. Soboru Biskupów PAKP, ks. Jerzy Doroszkiewicz]

 

foto
WIELKI POST