Ordynariat Prawosławny
Aktualności
13.03.2017
Nowo przyjęci do służby w SG funkcjonariusze na szkoleniu podstawowym
W dniu 13 marca 2017 r. grupa 40. funkcjonariuszy z Nadbużańskiego, Podlaskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej rozpoczęła naukę w Centrum Szkolenia SG.


Słuchaczy w pierwszym dniu szkolenia powitał Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Roman Łubiński w obecności kadry kierowniczej Centrum i opiekunów dydaktycznych grup szkoleniowych oraz kapelanów CSSG. Prawosławny Ordynariat WP reprezentował ks. kapelan Paweł Siebiesiewicz.Funkcjonariusze rozpoczną swoją naukę od szkolenia podstawowego, które potrwa do 12 lipca 2017 roku. W tym czasie nabędą wiadomości i umiejętności wykonywania ustawowych zadań SG, a w szczególności pełnienia służby granicznej w terenie oraz procedury kontroli ruchu granicznego. Szkolenie podstawowe ma na celu przygotowanie słuchacza do efektywnego odbycia praktyki zawodowej, przewidzianej w pierwszej fazie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej, następującego bezpośrednio po szkoleniu podstawowym.
tekst i foto:
st. chor. SG Katarzyna Kamińska
Wydział Informacji i Organizacji Dydaktyki
Centrum Szkolenia Straży Granicznej
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza

 
 
 

 

foto
 
Święci męczennicy
ziemi chełmskiej i podlaskiej
módlcie się za nami do Boga!