Ordynariat Prawosławny
Aktualności
16.03.2017
Wrocław: kombatanci z wizytą w prawosławnej parafii wojskowej
W dniu 13 marca br. grupa wrocławskich kombatantów - byłych uczestników misji pokojowych w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych zwiedzała cerkiew parafii wojskowej we Wrocławiu.

Do spotkania doszło z inicjatywy ppłk w st. spocz. Jerzego Lesickiego – sekretarza  Koła Nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ we Wrocławiu. Chętnych do zwiedzania i zapoznania się z historią i życiem parafii zgłosiło się około 30 osób. Przy tej okazji należy nadmienić, że wielu z nich uczestniczyło w różnych zapalnych punktach na naszej planecie, a mianowicie w Korei w 1953 roku, następnie były to już takie kraje jak: Wietnam, Namibia, Syria, Egipt, Libia i Wzgórza Golan, b. Jugosławia i wiele innych.Do wstąpienia Polski do struktur natowskich w 2011 roku, w misjach pokojowych wzięło udział ponad 70 tysięcy polskich żołnierzy i cywilnych pracowników wojska. Na terenie Dolnego Śląska zamieszkuje obecnie około 150 osób, które uczestniczyły w misjach pokojowych.Oprowadzając po świątyni, ks. płk Aleksander Konachowicz przedstawił zebranym historyczny zarys świątyni oraz miejsce Prawosławia na terenie miasta Wrocławia i Dolnego Śląska. Opowiedział również o tym, jaką mają strukturę i charakter prawosławne nabożeństwa, ich znaczenie i oddziaływanie duchowe na wiernych, szczególnie teraz w okresie Wielkiego Postu, kiedy to wierni przygotowują się do najważniejszego święta w roku liturgicznym – Paschy Chrystusowej lub Zmartwychwstania Pańskiego.Zwrócił również uwagę na wyposażenie wnętrza. Niezmiernie ważnym elementem w cerkwi jest oświetlenie, szczególnie to naturalne: tj. świece, lamki oliwne i ich niebywałe, bogate w treści, duchowe znaczenie w czasie sprawowanych nabożeństw. Prelegent szczególną uwagę zwrócił na ważne miejsce, symbolikę oraz duchowy wymiar i miejsce ikony w cerkwi. Zwrócił szczególną uwagę na fakt, że to właśnie z niej, tj. z ikony i przedstawionego na niej pierwowzoru, czerpiemy wszelkie niezbędne wzorce do naśladowania i zastosowania ich w naszym codziennym życiu. Nie zabrakło też słów wyjaśnienia znaczenia specyfiki sacrum prezbiterium (ołtarza) oraz powiązania niektórych jego elementów zaczerpniętych, ze starotestamentowej tradycji wyposażenia świątyni.Kiedy zebrani przemieścili się do najstarszej części świątyni – kaplicy, to usłyszeli i na własne oczy mogli zobaczyć w jakim języku odprawiane są nabożeństwa, a także mieli możliwość zadać wiele nurtujących pytań.
Prawie nikt z zebranych nie zauważył jak szybko minął czas, bo prawie dwie i pół godziny spotkania. Nastąpiła ważna chwila dla wszystkich na pamiątkowe zdjęcie i wręczenie ks. Aleksandrowi suweniru od zebranych, którym okazała się niewielka kopia ikony, którą gen. Anders pozostawił w chrześcijańskim klasztorze w Maluli – Syria, a gdzie po wielu latach przyszło pełnić żołnierską, pokojową służbę Panu płk Piotrowi Olichwerowi.
Tekst: ks. płk Aleksander Konachowicz.
Zdjęcia: ppłk w st. spocz. Jerzy Lesicki i płk w st. spocz.Witold Grabowski

 

foto
 
Święci męczennicy
ziemi chełmskiej i podlaskiej
módlcie się za nami do Boga!