Ordynariat Prawosławny
Aktualności
26.04.2017
Święto Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej
Uroczyste obchody Święta Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej odbyły się 20 kwietnia w Radomiu. Z ramienia POWP w uroczystościach wziął udział dziekan ŻW ks. kpt. Łukasz Godun


Swoje święto mazowieccy żandarmi zainaugurowali mszą świętą w radomskim kościele garnizonowym. W końcu nabożeństwa okolicznościowe życzenia oraz modlitwę wygłosił również prawosławny dziekan ŻW.
 
Wśród uczestników uroczystości znaleźli się m.in.: reprezentujący komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej zastępca gen. bryg. Robert Jędrychowski, komendanci jednostek terenowych ŻW, przedstawiciele Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, duchowieństwa, mazowieckich władz samorządowych oraz uczniowie i kadeci klas mundurowych.
 
– Służba w Żandarmerii Wojskowej to ciężka praca, która daje satysfakcję. Nasza jednostka z racji stołecznej lokalizacji i dużego obszaru odpowiedzialności jest szczególnie obciążona zadaniami. Dlatego cieszę się, że możemy dzisiaj, tu, w Radomiu razem uczcić nasze święto – powiedział komendant Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej płk Hubert Iwoła. Mówiąc o zadaniach mazowieckich żandarmów, płk Iwoła zachęcał radomszczan do wstąpienia w szeregi formacji.
 
Życzenia żołnierzom i pracownikom wojska Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej złożył zastępca komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Robert Jędrychowski. – To, co robicie, robicie bardzo dobrze. Bardzo dziękuję za Wasze zaangażowanie i profesjonalizm. To dla mnie zaszczyt, że mogę uczestniczyć w Waszym święcie, bo wiem, że na co dzień jesteście bardzo zapracowaną jednostką Żandarmerii Wojskowej – powiedział gen. bryg. Robert Jędrychowski.
 
Podczas obchodów wręczone zostały medale i wyróżnienia.


 
Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów, na czele której maszerowała radomska orkiestra wojskowa.


na podst.: http://zw.wp.mil.pl
foto za: http://zw.wp.mil.pl

 

foto
 
Święci męczennicy
ziemi chełmskiej i podlaskiej
módlcie się za nami do Boga!