Ordynariat Prawosławny
Aktualności
28.04.2017
Święto Oddziału Specjalnego ŻW w Mińsku Mazowieckim
21 kwietnia Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego - "Jura" w Mińsku Mazowieckim uroczyście obchodził swoje święto.
 
Punktualnie o 13:00 w obecności pocztu sztandarowego, kompanii honorowej, pododdziałów żandarmów i licznie zaproszonych gości zastępca komendanta OSŻW Mińsk Mazowiecki ppłk Sławomir Niemirka złożył meldunek o gotowości rozpoczęcia święta komendantowi głównemu Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomaszowi Połuchowi.

Komendant OSŻW w Mińsku Mazowieckim płk Tomasz Szoplik w imieniu swoim oraz całej żandarmskiej społeczności przywitał zaproszonych gości.

W swoim krótkim wystąpieniu dowódca mińskich żandarmów podsumował 12-letni okres działalności oddziału, skupiając się na jego osiągnięciach, akcentując mocno fakt, że podczas kompleksowej kontroli przeprowadzonej przez oficerów Departamentu Kontroli MON uzyskaliśmy wysokie oceny, a także to, co nas satysfakcjonuje szczególnie, że dwukrotnie przyznano naszej jednostce tytuł „Przodujący Oddział Wojska Polskiego” oraz na sportowe sukcesy żołnierzy Oddziału, co ma bezpośredni wpływ na osiągnięcia szkoleniowe żandarmów.
 
Następnie po odczytaniu rozkazów i decyzji wyróżniającym się w pracy i służbie żandarmów odznaczono medalami resortowymi przyznanymi przez ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, które wręczył komendant główny ŻW gen. bryg. Tomasz Połuch. Ponadto komendant Oddziału płk Tomasz Szoplik żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej uhonorował odznaką pamiątkową Oddziału oraz przyznał pisma pochwalne, listy gratulacyjne i nagrody uznaniowe.
 
Ważnym akcentem tej części uroczystości było wystąpienie komendanta głównego ŻW gen. bryg. Tomasza Połucha, który pogratulował mińskim żandarmom sukcesów, wysokiego żołnierskiego kunsztu i profesjonalizmu. Wspomniał też o swoim skromnym w tym udziale, jako że w latach 2012 – 2014 dowodził mińskim Oddziałem. Kończąc życzył wszystkim żołnierzom i pracownikom wszelkiej pomyślności w służbie, pracy zawodowej i życiu osobistym.
 
Miejscem szczególnym dla Oddziału jest kamień z tablicą upamiętniającą poległych podczas misji w Afganistanie sierż. Marcina Pastusiaka i kpr. Grzegorza Bukowskiego. Gośćmi specjalnymi naszego święta były matki poległych żandarmów Bożena Bukowska i Barbara Pastusiak, które przed tablicą zapaliły znicze. Natomiast w imieniu żandarmów wieniec złożyli komendant główny ŻW gen. bryg. Tomasz Połuch wraz z komendantem OS-u płk. Tomaszem Szoplikiem.

W uroczystości wziął udział prawosławny dziekan Żandarmerii Wojskowej ks. kpt. Łukasz Godun (dop.POWP).źródło: http://zw.wp.mil.pl/pl/1_5231.html, na podst. tekstu: sierż. Daniel Jabłoński,
fot.: st. szer. Piotr Foremny/sg

 

foto
ZMARTWYCHWSTANIE
PAŃSKIE

 CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ
***
ZAPRAWDĘ ZMARTWYCHWSTAŁ