Ordynariat Prawosławny
Aktualności
08.05.2017
Obchody święta patrona ordynariatu - św. męcz. Bazylego (Martysza)
Dnia 4 maja br., w dniu pamięci męczeńskiej śmierci św. kapłana męczennika płk. Bazylego (Martysza), w kaplicy ordynariatu pod jego wezwaniem, Biskup Jerzy przewodniczył liturgicznym uroczystościom w kaplicy warszawskiej parafii wojskowej.


W wigilię święta została odprawione uroczyste nabożeństwo całonocnego czuwania.

W dniu święta Boskiej Liturgii przewodniczył J.E. Biskup Jerzy (Pańkowski), Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. Dostojnego arcykapłana, w drzwiach świątyni powitał reprezentant parafian, dzieci oraz proboszcz - ks. mitrat płk Eugeniusz Bójko. Witając bukietem kwiatów oraz chebem i solą, prosili hierarchę o arcypasterskie błogosławieństwo oraz przewodniczenie obchodom święta parafialnego.W św. Liturgii, oprócz kleru parafii, uczestniczyło 10 kapłanów. Kazanie wygłosił ks. prot. Jarosław Godun, proboszcz Parafii Prawosławnej pw. św.św. ap.ap. Piotra i Pawła w Rajsku (woj. podlaskie). Liturgia biskupia odbyła się przy udziale diakona. Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny pod dyrekcją lektora Tomasza Pieczarki.Podczas tzw. małego wejścia, kapelan ordynariatu ks. kpt. Mirosław Kuczyński został podniesiony przez biskupa do godności protoijereja.

Święty Bazyli, zebrał wielu sympatyków swojej kaplicy. W nabożeństwie uczestniczyła również wnuczka świętego, pani Irena Mazurek wraz z córką. Na koniec liturgii, do zebranych zwrócił się ordynariusz wojskowy. Biskup Jerzy podzielił się swoją refleksją na temat świętości męczennika za wiarę, z wyszczególnieniem postaci św. kapłana męczennika pułkownika Bazylego (Martysza), jak również odniósł się do znaczenia w życiu każdego człowieka faktu Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.Parafialne świętowanie upłynęło w duchu radości paschalnej i dziękczynieniu Zmartwychwstałemu Zbawicielowi za dar życia, posługi i chwalebny wieniec męczeński wielkiego świadka wiary prawosławnej, a przy tym oficera polskiego i patrioty - świętego kapłana męczennika pułkownika Bazylego (Martysza).
ks. kpt. Łukasz Godun
fot. Marta Łuksza


 

foto
Wszyscy Święci:
módlcie się za nas do Boga!

 

 
Pamięci
abp. gen. dyw. dr. Mirona (Chodakowskiego)
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego
1998-2010

* * *