Ordynariat Prawosławny
Aktualności
10.05.2017
Święto w Parafii Wojskowo - Cywilnej w Białej Podlaskiej
W dniu 7 maja 2017 roku w Parafii Wojskowo - Cywilnej w Białej Podlaskiej odbyły się liturgiczne uroczystości z okazji pamięci niebiańskiego patrona cerkwi świętego Apostoła i Ewangelisty Marka.


W przeddzień święta, w sobotę wieczorem, odprawione zostało Całonocne czuwanie, któremu przewodniczył ks. mitrat płk Michał Dudicz.

Uroczystości w dniu święta rozpoczęły się od powitania Ordynariusza Wojskowego Biskupa Jerzego kolejno przez dzieci, starostę cerkiewnego starszego chorążego sztabowego Tadeusza Bandzarewicza oraz proboszcza parafii ks. mitrata płk Aleksego Andrejuka.Biskup Jerzy przewodniczył uroczystościom liturgicznym. Podczas małego wejścia Władyka Jerzy w imieniu Soboru Biskupów PAKP nagrodził Dziekana Straży Granicznej ks. prot. kpt. SG Adama Weremijewicza prawem noszenia krzyża ozdobnego. Ks. A. Weremijewicz po odczytaniu Ewangelii wygłosił kazanie. Uroczystości zakończyła procesja paschalna wokół świątyni.Biskup Jerzy w swoim słowie na zakończenie uroczystości podkreślił trudy apostolskiej działalności Apostoła Marka, znaczenie ewangelii, którą napisał Apostoł Marek. Ewangelia chociaż pod względem ilości rozdziałów jest najkrótsza w sposób bardzo prosty głosi nam słowa Chrystusa. Władyka pozdrowił wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości a gospodarzom podziękował za przygotowanie święta. Podczas uroczystości śpiewał chór parafialny pod kierunkiem lektora Arkadiusza Romaniuka. Piękna pogoda zarówno w sobotę jak i niedzielę podkreśliła radosny charakter tego święta, które zawsze przepełnione jest paschalnymi hymnami.
Autor  AA
Foto: Władysław Szołucha

 

foto
 
Święci męczennicy
ziemi chełmskiej i podlaskiej
módlcie się za nami do Boga!