Ordynariat Prawosławny
Aktualności
11.05.2017
Wizyta Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej
Z wizytą w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej przebywał 10 maja br. JE biskup Jerzy (Pańkowski).Hierarsze towarzyszył kanclerz ordynariatu ks. płk rez. Michał Dudicz oraz miejscowy kapelan ks. ppor. SG Piotr Nestoruk.


Arcypasterza w murach komendy oddziału powitał komendat ppłk SG Grzegorz Biziuk wraz z zastępcami. Spotkanie z kadrą kierowniczą – m.in. naczelnikami poszczególnych wydziałów, stało się okazją do przekazania słów wdzięczności ordynariusza wszystkim podlaskim pogranicznikom za ich ofiarną i trudną służbę w ochronie granicy państwowej. W okolicznościowym wystąpieniu ordynariusz życzył zebranym i ich podwładnym Bożego błogosławieństwa oraz zapewnił o swojej modlitwie i opiece duszpasterskiej niesionej przez Prawosławny Dekanat Straży Granicznej.Następnie naczelnik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców ppłk SG Jacek Dederko zapoznał biskupa Jerzego z funcjonowaniem podległego mu obiektu, mieszczącego się przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Bezpośrednia rozmowa arcypasterza z przebywającymi tu cudzoziemcami, która miała miejsce w chrześcijańskiej sali modlitw, zakończyła wizytę ordynariusza w Białymstoku.Druga część wizyty Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej odbyła się w drogowym przejściu granicznym w Połowcach. Komendantowi oddziału i jego gościowi meldunek złożył ppłk SG Andrzej Konończuk – komendant miejscowej placówki SG, który zapoznał Jego Ekscelencję z funkcjonowaniem niedawno zmodernizowanego przejścia granicznego oraz przedstawił zadania realizowane przez podległych mu funkcjonariuszy SG.Była to druga oficjalna wizyta biskupa Jerzego w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Pierwsza miała miejsce w 2011 r.
ks. ppor. SG Piotr Nestoruk
fot. mł. chor. SG Arkadiusz Świętochowski, mł. chor. SG Izabela Greczan


 

foto
ZMARTWYCHWSTANIE
PAŃSKIE

 CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ
***
ZAPRAWDĘ ZMARTWYCHWSTAŁ