Ordynariat Prawosławny
Aktualności
17.05.2017
Biskup Jerzy (Pańkowski) podniesiony do godności arcybiskupa
16 maja br. w Warszawie, podczas posiedzenia Św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, biskup Jerzy (Pańkowski) został obrany ordynariuszem diecezji wrocławsko - szczecińskiej oraz opodniesiony do godności arcybiskupa.


W dniu 16 maja br., pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbył się Św. Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

W związku ze śmiercią śp. Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego Jeremiasza powołano na wakujące miejsce ordynariusza diecezji – jego Ekscelencję Biskupa Siemiatyckiego Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza WP, zwalniając go z funkcji wikariusza w diecezji warszawsko – bielskiej. Wyznaczono termin ingresu na Katedrę Wrocławsko - Szczecińską na dzień 18 czerwca 2017 r. we Wrocławiu. Biskup Jerzy nadal pozostaje Prawosławnym Ordynariuszem Wojskowym.

Ponadto, Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski decyzją Swą z dnia 16.V.2017 r., Dekret nr 130, Jego Ekscelencję, Najprzewielebniejszego Jerzego, Biskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, Prawosławnego Ordynariusza WP – podniósł do godności arcybiskupa.


Aksios! Godzien! Aksios!

 

foto
 
Święci męczennicy
ziemi chełmskiej i podlaskiej
módlcie się za nami do Boga!