Ordynariat Prawosławny
Aktualności
01.06.2017
Święto 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej
26 maja 3 Wrocławska Brygada Radiotechniczna obchodziła swoje święto. Uroczystości odbyły się na terenie kompleksu wojskowego przy ulicy Granicznej we Wrocławiu oraz Wrocławskim Rynku. Ordynariat reprezentował ks. płk Aleksander Konachowicz.


Niezwykle wyjątkowy dla żołnierzy Brygady dzień rozpoczął się już o godzinie 08.00 uroczystym apelem na terenie koszar. Uroczystość była wspaniałą okazją do wręczenia aktu mianowania na wyższy stopień wojskowy oraz wyróżnień żołnierzom i pracownikom. Na stopień majora mianowany został kpt. Sławomir Skałecki obejmujący stanowisko komendanta garnizonu Wrocław.
 
Tegoroczne obchody miały wyjątkowy charakter, gdyż połączone były z uroczystym nadaniem nazwy „Ronda - Żołnierzy Radiotechników”, zlokalizowanego w ciągu ulicy Granicznej we Wrocławiu oraz odsłonięciem krasnala przed biurem przepustek Dowództwa 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej. Wrocław pełen jest krasnali, kryją się w uliczkach i zaułkach, umykają przed wzrokiem przechodniów. Krasnal Radiotechnik o wdzięcznym imieniu „Radarek” jako 305. wrocławski krasnal, a trzeci związany z wojskiem, dołączył do turystycznego szlaku przemiłych skrzatów.Uroczystego odsłonięcia „Radarka” dokonał dowódca 3BRt w towarzystwie żołnierzyipracowników.


 
Punktualnie o godz. 12.00 na Placu Gołębim, meldunek dowódcy Brygady złożył dowódca uroczystości kpt. Paweł Ziń, rozpoczynając tym samym uroczysty apel na Placu Gołębim we Wrocławiu. Następnie nad głowami zaproszonych gości i mieszkańców Wrocławia przeleciały statki powietrzne Zespołu Akrobacyjnego Orlik. W dalszej kolejności podniesiono flagę państwową na maszt i odegrano Hymn Państwowy.

Generał Lewicki w swoim przemówieniu przypomniał pokrótce historię Brygady i podkreślił, że jest ona jedynym w Wojsku Polskim związkiem taktyczny, na którym ciąży odpowiedzialność za rozpoznanie przestrzeni powietrznej nad całym terytorium Polski. - „To my, w naszych pododdziałach codziennie pełnimy dyżury bojowe, to my musimy dążyć do tego aby sprawność naszego zasadniczego uzbrojenia była blisko 100 procent, to my podejmujemy natychmiastowe działania w zakresie usprawnienia naszych stacji radiolokacyjnych, po to aby parasol rozpoznania radiolokacyjnego tworzony na bazie pododdziałów Brygady zapewniał nam bezpieczeństwo (…). To właśnie tam gdzie są rozwinięte nasze stacje radiolokacyjne padają codziennie słowa: służba na straży granic powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej. To właśnie tam w trakcie pełnienia codziennych dyżurów bojowych faktycznie wykonywane są zadania bojowe w czasie pokoju dla potrzeb systemu obrony powietrznej NATO oraz narodowego systemu obrony powietrznej RP”. Dowódca Brygady podziękował również podwładnym za codzienny trud, wysiłek i patriotyczną ofiarność w czasie wykonywania obowiązków. Życzył dalszych osiągnięć w służbie, satysfakcji z codziennych dokonań oraz żołnierskiego szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. - „Dziękuję i oczekuję więcej w kontekście nowych wyzwań stawianych przez naszych przełożonych” - podkreślił gen. bryg. Wojciech Lewicki.

I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. Jan Śliwka podziękował żołnierzom i pracownikom za wysiłek bojowy, szkoleniowy oraz życzył dużo zdrowia i wytrwałości w dalszej realizacji zadań. - „To jest jedyny związek taktyczny w Siłach Zbrojnych, który 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku pełni pracę bojową, dyżur na wysuniętych posterunkach rozpoznania, na terytorium całego kraju, zarazem tych dalekiego zasięgu, jak tych które strzegą przestrzeni powietrznej na małej wysokości. Nie ma ćwiczeń, nie ma lotów żeby nie pracowały wojska radiotechniczne. Dziękuje za wysiłek, który na co dzień nie jest widoczny być może jak lotnictwo i inne rodzaje wojsk. Pracujecie w zaciszu swoich posterunków na utajnionych urządzeniach (…). 3 Wrocławska Brygada Radiotechniczna to jest związek taktyczny, który osiąga jeden z najlepszych wyników w dowództwie generalnym. Tam gdzie jest praca bojowa tam jest dyscyplina, tam jest szkolenie i sprawność sprzętu”.

W trakcie uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosił również I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego gen. broni Michał Sikora. W imieniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Leszka Surawskiego odczytał list gratulacyjny - „(…) Panu Generałowi, wszystkim żołnierzom i pracownikom składam gratulacje oraz najlepsze życzenia. Dziękuję za codzienną służbę i pracę, za zaangażowanie i profesjonalne wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i jej obywateli. Życzę Wam wytrwałości i sukcesów w wypełnianiu obowiązków oraz satysfakcji z osiągnięć (…). Życzę abyście tak jak dotąd z honorem i godnością wypełniali powierzone obowiązki”.

Najlepsi żołnierze zostali uhonorowani przez dowódcę generalnego rodzajów sił zbrojnych oraz dowódcę Brygady wyróżnieniami, w tym: tytułami honorowym „Zasłużony Żołnierz RP”, kordzikiem honorowym SZ RP, pismami pochwalnymi ze zdjęciem wyróżnionego na tle sztandaru jednostki wojskowej, nagrodami rzeczowymi, pochwałami oraz listami gratulacyjnymi. Wręczone zostały również odznaki pamiątkowe Brygady.Miłym akcentem uroczystości było również wręczenie upominków zaproszonym gościom, w podziękowaniu za współpracę przyczyniająca się do budowania profesjonalnego wizerunku 3 Wrocławskiej Brygadzie Radiotechnicznej.

Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów, którą prowadził dowódca uroczystości kpt. Paweł Ziń. Wystąpiły w niej pododdziały reprezentujące wszystkie bataliony radiotechniczne wchodzące obecnie w skład 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej. Uroczystość uświetniła kompania reprezentacyjna Sił Powietrznych oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych, która wykonała pokaz musztry paradnej wraz z utworami muzycznymi dedykowanymi z okazji „Dnia Matki”, jak np. „One moment in time”.

Ponadto dla mieszkańców Wrocławia oraz turystów odwiedzających stolicę Dolnego Śląska przygotowano szereg atrakcji. Ozdobą Placu Solnego były stacje radiolokacyjne NUR-31M i NUR-15M oraz stoiska promocyjne ulokowane na Placu Solnym, w tym Wojskowej Komendy Uzupełnień Wrocław czy Agencji Mienia Wojskowego. W wystawie statycznej brały udział również jednostki wojskowe Garnizonu Wrocław: Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, 2 Wojskowy Szpital Polowy, 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia oraz Żandarmeria Wojskowa.Uroczystości 43. rocznicy sformowania 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej m.in. swoją obecnością zaszczycili: I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michał Sikora, I Zastępca Dowódcy Generalnego RSZ gen. dyw. pil. Jan Śliwka, zastępca dowódcy-szef logistyki Dowództwa Garnizonu Warszawa płk Krzysztof Kseń, Szef Zarządu Wojsk Radiotechnicznych płk Dariusz Krzywdziński, sekretarz miasta Wrocław Włodzimierz Patalasa, ojciec chrzestny sztandaru 3BRt Andrzej Diakun, byli dowódcy 2, 3 i 1 Brygady Radiotechnicznej, dowódcy i komendanci instytucji i jednostek wojskowych Garnizonu Wrocław, dowódcy batalionów radiotechnicznych podległych 3BRt. Ponadto przedstawiciele szkolnictwa wyższego, zarówno wojskowego jak i cywilnego oraz przedstawiciele władz kościelnych i stowarzyszenia radiotechników Radar z Jeleniej Góry.


źródło: http://3brt.wp.mil.pl/pl/5.html
Tekst: por. Anna Maciejowska-Krześniak
Zdjęcia: kpr. Mariusz Dejneka


          


 

foto
PIĘĆDZIESIĄTNICA
DZIEŃ ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 

 
Pamięci
abp. gen. dyw. dr. Mirona (Chodakowskiego)
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego
1998-2010

* * *