Ordynariat Prawosławny
Aktualności
07.06.2017
Policja: uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski
6 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji.


Decyzją Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy na stopień podkomisarza zostało mianowanych 345 policjantów. W uroczystości uczestniczyło 168 absolwentów uczelni - w tym 25 kobiet i 143 mężczyzn.

W promocji oficerskiej wzięli udział Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak,  Minister Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w MSWiA, Komendant Główny Policji oraz Jego Pierwszy Zastępca, Komendanci Wojewódzcy, Komendant CBŚP, komendanci szkół Policji, przedstawiciele kierownictwa służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz resortu obrony narodowej, administracji rządowej i samorządowej, duchowieństwa oraz instytucji współpracujących z Szkołą.

Po przeglądzie pododdziałów odegrano hymn państwowy i podniesiono flagę państwową na maszt. Następnie oddano cześć policjantom zamordowanym w Kalininie poprzez złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym ich śmierć.

Komendant-Rektor rozpoczął uroczystość od powitania przybyłych gości, po czym skierował kilka słów zarówno do podkomisarzy Policji, jak i wszystkich uczestników promocji.

Następnie odbył się najważniejszy moment uroczystości, czyli mianowanie na pierwszy stopień oficerski. Tradycyjnego uderzenia szablą w ramię nowo mianowanych funkcjonariuszy dokonał nadinsp. dr Jarosław Szymczyk oraz nadinsp. Andrzej Szymczyk.Po mianowaniu przedstawiciele duchowieństwa dokonali ekumenicznego błogosławieństwa na dalszą służbę dla podkomisarzy Policji.  Z ramienia Kościoła prawosławnego uczestniczył Naczelny Kapelan Policji ks. prot. Andrzej Bołbot (dop. POWP).

W dalszej kolejności głos zabrali: Minister Spraw Wewnętrznych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz Komendant Główny Policji, którzy pogratulowali absolwentom zdobytych szlifów oficerskich, podkreślając, że to jeden z najważniejszych dni w życiu zawodowym policjanta. Oficerskie gwiazdki zobowiązują do wzorowej służby i dawania przykładu nienagannego, współczesnego patriotyzmu.

Minister Spraw Wewnętrznych Pan Mariusz Błaszczak zwrócił się do wszystkich uczestników, zaproszonych gości, ale przede wszystkim do nowo mianowanych funkcjonariuszy.

Na zakończenie Minister Spraw Wewnętrznych podziękował bliskim funkcjonariuszy za ich wsparcie. Następnie przekazał jak najlepsze życzenia, satysfakcji z pełnionej służby i pomyślności w życiu osobistym.

W dalszej kolejności głos zabrał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Pan Jarosław Zieliński.

Następnie głos zabrał nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, który skierował swoje słowa zarówno do nowo mianowanych oficerów, jak i wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Do uroczystej promocji przystąpili policjanci z całej Polski. Są to absolwenci szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych oraz absolwenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.

Uroczystość poprzedziła Msza Św.w kościele pw. WNMP w Szczytnie w intencji absolwentów promowanych na pierwszy stopień oficerski oraz społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Policjanci w trakcie nauki przygotowywali się do uzyskania wyższych kwalifikacji zawodowych oraz do objęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych. Absolwent szkoły oficerskiej to przede wszystkim ekspert pionu służby prewencyjnej bądź kryminalnej, ale także osoba, która potrafi kierować zespołami ludzkimi i kształtować właściwą politykę kadrową. Posiada także umiejętności organizowania współpracy wewnątrzpolicyjnej oraz z podmiotami pozapolicyjnymi.

Szkolenie oficerskie odbywa się w trybie stacjonarnym i trwa 6 miesięcy. W trakcie kursu policjanci zdają szereg egzaminów, między innymi z prawa, zarządzania czy psychologii. Kurs kończy się egzaminem oficerskim.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jedyną w Polsce uczelnią służb państwowych, od wielu lat kształcącą policyjnych specjalistów i kadrę kierowniczą. Równocześnie jest ona głównym ośrodkiem edukacyjnym i naukowym Policji. Jest wyspecjalizowanym ośrodkiem kształcenia na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Uczelnia prowadzi szkolenia i doskonalenie zawodowe oraz studia pierwszego i drugiego stopnia nie tylko dla policjantów oraz funkcjonariuszy pozostałych służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, ale również daje możliwość kształcenie na studiach osobom cywilnym.

Po uroczystości, na terenie uczelni, odbył się Piknik Rodzinny. Rodziny oraz bliscy promowanych absolwentów, zaproszeni goście, mieszkańcy Szczytna oraz wszyscy chętni mieli okazję do obejrzenia specjalnie przygotowanych wystaw policyjnego sprzętu, zwiedzenia oraz uzyskania informacji o Szkole, a także wzięcia udziału w rozmaitych atrakcjach specjalnie przygotowanych na ten dzień.

Podziwiano m.in. prezentacje specjalistycznego policyjnego sprzętu i wyposażenia, pojazdy służbowe. Najmłodszych uczestników pikniku powitały maskotki policyjne.

Uroczystości uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji oraz Kompania Reprezentacyjna Policji.


źródło: https://www.wspol.edu.pl; Autor tekstu: J. Sikora
Autor zdjęć: M. Błędowski, Z. Dąbrowski, A. Błaszczuk


 

foto
PIĘĆDZIESIĄTNICA
DZIEŃ ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 

 
Pamięci
abp. gen. dyw. dr. Mirona (Chodakowskiego)
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego
1998-2010

* * *