Ordynariat Prawosławny
Aktualności
12.06.2017
NAFCCC  2017
W dniach od 5 do 9 czerwca 2017 roku w Vigl’aš na Słowacji odbyła się 66 Międzynarodowa Konferencja Naczelnych Kapelanów Sił Powietrznych Państw NATO.


Jest to kontynuacja wieloletniej tradycji spotkań kapelanów wojskowych, reprezentujących różne państwa i religie. Na konferencji wymieniane są doświadczenia pracy duchownych ze środowiskiem lotniczym. W tegorocznym spotkaniu, którego gospodarzami byli kapelani Sił Powietrznych Słowacji, udział wzięło 21 kapelanów z 11 państw z Europy i Ameryki Północnej.Główną tematyką spotkania było: „Rodzina jako wsparcie żołnierza zawodowego”. Uczestnicy konferencji wysłuchali kolejno referatów ks. Marka Gubika z kościoła prawosławnego, ks. por. Ondreja Rusiana z kościoła ewangelickiego, ks. Roberta Jagera z kościoła rzymskokatolickiego oraz rabina Mykhaylo Kapustina.

Referaty ukazywały wieloaspektowe spojrzenie poszczególnych konfesji na w/w tematykę. Po wystąpieniach odbyła się ożywiona dyskusja, wyjaśniająca niuanse w pojmowaniu terapeutycznego oddziaływania rodziny w życiu każdego żołnierza.Bogaty program konferencji umożliwił także kapelanom zapoznanie się z realiami procesu szkolenia żołnierzy Sił Powietrznych Republiki Słowacji, ich rehabilitacji fizycznej i psychologicznej.

Podczas wizyty w Skrzydle Lotnictwa Taktycznego w Sliač kapelani zapoznali się ze szkoleniem lotniczym oraz posiadanymi statkami powietrznymi. Bardzo pozytywne wrażenie wywarła wizyta w Wojskowym Centrum Szkolenia w Lest.

W programie konferencji miejsce znalazła również wizyta w muzeum w Bańskiej Bystrzycy upamiętniającej Słowackie Powstanie Narodowe z sierpnia 1944 roku. Na zakończenie wizyty w intencji poległych i zamordowanych została odmówiona ekumeniczna modlitwa oraz pod pomnikiem złożona wiązanka kwiatów.W spotkaniu podsumowującym konferencję udział wziął szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej generał broni Milan Maxim, który podziękował kapelanom za obecność, a organizatorom ks. ppłk Vldimirowi  Varga i ks. ppłk Markowi Ignacik za organizację i sprawny przebieg.

Polskę na konferencji reprezentowali ks. płk Aleksy Andrejuk i ks. kpt. Mirosław Kuczyński z Prawosławnego Ordynariatu WP oraz ks. ppłk Wiesław Żydel z Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.
ks. kpt. Mirosław Kuczyński
foro: arch. autora


 

foto
PIĘĆDZIESIĄTNICA
DZIEŃ ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 

 
Pamięci
abp. gen. dyw. dr. Mirona (Chodakowskiego)
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego
1998-2010

* * *