Ordynariat Prawosławny
Aktualności
06.07.2017
Akademia Sztuki Wojennej: zakończenie roku akademickiego 2016/17
Na uroczystości zakończenia roku akademickiego 2016/17 Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego reprezentował ks. płk dr Eugeniusz Bójko.


Decyzja o powołaniu Akademii Sztuki Wojennej była jedną z pierwszych, jakie podjął minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, a ustawa o utworzeniu uczelni weszła w życie niemal równo rok temu – 1 lipca 2016 r. 30 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie pierwszego roku akademickiego w ASzWoj.

Rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej, gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz podczas uroczystości wspominał: - W październiku ubiegłego roku, kiedy rozpoczynaliśmy pierwszy rok akademicki, pojawiało się wiele głosów i opinii, wśród których najważniejsze było jedno pytanie: czy Siły Zbrojne RP zasługują na posiadanie własnej uczelni dowódczo-sztabowej, czy może jednak polscy dowódcy powinni kształcić się w zagranicznych uczelniach, u naszych sojuszników? Dla mnie odpowiedź zawsze była oczywista. Polscy oficerowie, przyszli dowódcy, muszą kształcić się w Polsce i po polsku, bazując na doświadczeniach historycznych.Komendant podsumował pokrótce aktywność Akademii, w szczególności przegląd i aktualizację programów kształcenia, w tym w szczególności tych dotyczących kształcenia dowódczego: Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (PSOT) i Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego (WKOS). - Najważniejszym wyzwaniem było uwojskowienie Akademii i przywrócenie jej działalności z powrotem na potrzeby Sił Zbrojnych RP. (…) Jedną z najważniejszych dla nas decyzji było przywrócenie tytułu Oficera Dyplomowanego SZ RP, którego likwidacja w roku 2003 zapoczątkowała proces degradacji kształcenia dowódczo-sztabowego w Wojsku Polskim. Edukację na dwuletnich PSOT podjęło już pierwszych 30 oficerów.

Minister obrony narodowej, w towarzystwie rektora-komendanta ASzWoj oraz kierownictwa Akademii wręczył dyplomy 186 absolwentom: Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych, Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej, Podyplomowych Studiów Zarządzania w Sztabach Wojskowych, Wyższego Kursu Strategiczno-Operacyjnego, Wyższego Kursu Strategiczno-Logistycznego, Kursu Przygotowania Kadr Wojskowych Służby Zagranicznej oraz Kursu Dowódców Batalionów.
źródło: http://www.akademia.mil.pl

 

foto
ZMARTWYCHWSTANIE
PAŃSKIE

 CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ
***
ZAPRAWDĘ ZMARTWYCHWSTAŁ